Relations

Restoration s.r.o.
A. Kmeťa 12
SK-96901 Banská Štiavnica

+421 948 900 229, +421 907 344 743
+421 45 228 9975, +421 911 319 749

eMail, web a IM

RESTORATION ~ remember the sights

Recovery poskytuje špecializované práce v rámci obnovy, údržby, konzervácie a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok, historických budov, archeologických nálezov. Špecializuje sa aj na záchranu a sanáciu hradov, torzálnych stavieb a statiky stavieb. As part of the preparatory work we are done all grades and project preparation and all kinds of research. Prečítajte si viac o našej činnosti a službách v duchu hesla: We remember the sights.
News restoration Store: linen color

 

erbik2 Relations:
Obnova s.r.o.
A. Kmeťa 12
SK-96901 Banská Štiavnica


+421 944 233 799, +421 948 900 229

+421 907 344 743, +421 45 22 899 75
[email protected], [email protected]

Watch our      or sign up to our newsletter and receive exclusive, more than 1 month more information.

 Automatic translation: EN / DE / FR / RU / SK