Ivan Herényi sa narodil a žije v Bratislave. V rokoch 1995-1999 študoval na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v odbore reštaurovanie a konzervovanie dreva. V roku 2006 absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v odbore reštaurovanie sochy-kameň u Doc. J.Kubu a reštaurovanie sochy – drevo u prof. D. Salamonovej. Má za sebou množstvo reštaurátorských realizácii na celom Slovensku. Aktívne sa venuje vlastnej tvorbe, hlavne soche, grafike alebo maľbe. V roku 2011 sa stal držiteľom Ceny Martina Benku za voľnú tvorbu. Dohovorí sa v angličtine a poľštine rozumie nemčine.

V spoločnosti garantuje a organizuje reštaurátorskú činnosť. Jeho špecializácia je kameň a nadväzujúce omietky.

Členstvo:
2004 Komora reštaurátorov