Pochádza z Veľkého Krtíša, pôsobí v Banskej Štiavnici. Študoval konzervárenstvo a reštaurátorstvo zameranie na papier, knižná väzba a staré tlače. Neskôr Výtvarnú výchovu. Venuje sa umeleckej a úžitkovej grafike. V spoločnosti pracuje ako majster a konzervátor. Dohovorí sa anglicky.