Pochádza zo Svitu, pôsobí vo Zvolene a Banskej Štiavnici. Študoval Stredná lesnícka škola Liptovský Hrádok. Neskôr Lesnícku fakultu na Technickej univezrite vo Zvolene. V spoločnosti pracuje ako majster a tesár so sekerou. Dohovorí sa anglicky.