Kontakty

Obnova s.r.o.
A. Kmeťa 12
SK-96901 Banská Štiavnica

+421 948 900 229, +421 907 344 743
+421 45 228 9975, +421 911 319 749

eMail, web a IM

Záskalie, Zonthágovská kúria

V roku 2013 sme začali pracovať na  záchrane autenticky zachovanej kúrie z roku 1706. V zozname Pamiatkového úradu […]

Hellov dom, Banská Štiavnica

Počas roka 2014 sme zachraňovali významnú banskoštiavnickú pamiatku Hellov dom.

Oranžéria, Turčianska Štiavnička

Objekt oranžérie slúžil na dopestovanie sadeníc pre potreby anglického parku a celoročné pestovanie exotických plodov pre potreby kaštieľa. V […]

Galéria Sýpka, Vlkolínec

Obnova národnej kultúrnej pamiatky sýpka – kamenná vo Vlkolínci realizovaná koncom roka 2013 vytvorila revitalizáciou priestor pre účely […]

Templársky hrad, Voderady

Konzervácia a rekonštrukcia Templárskeho hradu – romantizujúci stavby v historickom parku vo Voderadoch.

Meštiansky dom, Spojná 5, Banská Štiavnica

Realizačná dokumentácia vrátane precízneho autorského dozoru. Momentálne v realizácii.  

Hrad Lietava, projektová dokumentácia

Realizačná dokuementácia vrátane sprístupnenia a prestrešenia vybraných častí hradu Lietava.

A. Kmeťa 4, Banská Štiavnica – PD

Komplexná realizačná dokumentácia meštianskeho domu so stredovekým jadrom. V súčasnosti sa ukončujú záchranné práce a pripravuje sa komplexná […]

Kalvária, B. Štiavnica, projektová dokumentácia

Komplexná realizačná dokumentácia celého areálu objektu Kalvárie v B. Štiavnici vrátane koordinácie profesií a autorského dozoru.

Letohrádok, Dubnica nad Váhom

Dubnická grotta s vyhliadkovou vežou je jedinečným architektonickým skvostom, ktorý sa nachádza na území Parku J. B. Magina pri […]

Breanov dom, Banská Štiavnica

Breanov dom sa skladá z viacerých domov až z obdobia románskeho slohu. Rekonštrukcia bytov a kancelárií prebiehala […]

Kostol sv. Michala, Podhorany

Kostol sv. Michala, Podhorany

Uprostred polí na sever od obce Podhorany – Sokolníky, sa nachádzala archeologická lokalita.

Zámok Holíč

Zámok Holíč

Na Holíčskom zámku sme pre mesto Holíč realizovali sériu zásahov. V roku 2011 to bol sanácia a […]

Národný cintorín, Martin

Národný cintorín, Martin

Národný cintorín v Martine je miestom posledného odpočinku mnohých významných osobností slovenského života. Bol založený koncom 18. […]

Hrad Uhrovec

Hrad Uhrovec

Neskororománsky hrad vznikol pravdepodobne medzi rokmi 1251 až 1293. Možno predpokladať, že na stavebnom vývoji hradu sa […]

Kostol v Sádku

Kostol v Sádku

Farský kostol Panny Márie kráľovnej anjelov vo včasnostredovekej osade Čížik (Sádok) predstavuje mimoriadne cenný architektonický objekt, ktorý […]

Nový zámok, Banská Štiavnica

Nový zámok, Banská Štiavnica

V spolupráci s Pamstav s.r.o. sme konzervovali a vymieňali šindeľ na streche Nového zámku v B. Štiavnici. […]

Hrad Lietava

Hrad Lietava

Lietavský hrad sa nachádza na strmom hrebienku medzi obcami Lietava a Lietavská Svinná, v nadmorskej výške 635 m n. m. Hrad postavili […]

Remeselnícky dom, Banská Štiavnica

Remeselnícky dom, Banská Štiavnica

Dnešná podoba domu je výsledkom šiestich stavebných etáp

Hrad Beckov

Hrad Beckov

Hrad Beckov – národná kultúrna pamiatka- je majetkom obce. Pre obec sme v uplynulých rokoch realizovali kompletnú […]

Hrad Likava

Hrad Likava

Na mieste súčasnej zrúcaniny hradu Likava sa v mladšej dobe železnej a staršej dobe rímskej nachádzalo hradisko ľudu […]

Hrad Orava

Hrad Orava

Oravský hrad sa nachádza v obci Oravský Podzámok. Oravský hrad je výrazná dominanta oravského regiónu, patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky hradného staviteľstva […]

Hrad Fiľakovo

Hrad Fiľakovo

Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1242, kde sa píše, že Fiľakovský hrad odolal Tatárskym nájazdom. […]

Kalvária Banská Štiavnica

Kalvária Banská Štiavnica

Tento pôsobivý barokový sakrálny celok ako neprehliadnuteľná krajinná dominanta sa zaraďuje medzi najkrajšie objekty tohto typu v Európe. Dokonale […]

Hrad Čachtice

Hrad Čachtice

Čachtický hrad vznikol v prvej polovici 13. storočia. Patril medzi prvé hrady, ktoré zabezpečovali západnú hranicu Uhorska. V roku […]

Kláštor sv. Kataríny, Naháč

Kláštor sv. Kataríny, Naháč

Konzervácia omietok a štukových prvkov zrúcaniny kláštora Katarínka vo viacerých rokoch. Spolupráca na prestrešení veže kostola. Viac […]

Chrám bohyne Minerva

Chrám bohyne Minerva

Rok 2008, Obnova chrámu bohyne Minerva v historickom parku v Lednických Rovniach. Park bol vybudovaný podľa anglického vzoru […]

Zvonica, Ondrášová (Turiec)

Na objekte zvonica v Ondrášovej (Turiec) prebehla komplexná obnova. Bol tam opravený krov, vymenený šindeľ, opravená fasáda a čiastočne […]

Liptovská Anna, kostol

Liptovská Anna, kostol

Ruina rímskokatolíckeho kostola sv. Anny sa nachádza v obci Liptovská Anna. Kostol bol postavený v polovici 13. […]

Skanzen Lietava

Skanzen Lietava

Začali sme s dokumentáciou dvoch a rozoberaním jednej z dreveníc, ktoré by mali v budúcnosti tvoriť skanzen v […]

Mauzóleum Rakowzských, Rakovo

Mauzóleum Rakowzských, Rakovo

Obecný úrad v Rakove v roku 2008 zahájil práce s cieľom zápisu hrobky Rakowszkých medzi národné kultúrne […]

Hrad Sklabiňa

Hrad Sklabiňa

Kamenný ranogotický, pôvodne kráľovský, hrad postavili medzi rokmi 1308-1321 na západnom úpätí Veľkej Fatry. V priebehu 13. […]

Kúpele Sliač

Kúpele Sliač

Najstaršia písomná zmienka o sliačskych prameňoch pochádza z roku 1244. Od polovice 15. storočia sa o nich […]

Reštaurovanie procesnej zástavy

Reštaurovanie procesnej zástavy

Pre spoločnosť Tento a.s. (výrobca papiera) náš tým reštauroval požiarnickú zástavu zloženú z vyšívaných častí a maľovaného medailónu sv. […]

Reštaurovanie pokladnice

Reštaurovanie pokladnice

Pre spoločnosť ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. sme realizovali reštaurovanie pokladnice, ktorá je dodnes umiestnená vo vestibule […]

Marianské námestie Žilina, fasáda

Marianské námestie Žilina, fasáda

Meštiansky dom tvorí súčasť radovej zástavby kompaktne zachovaného kvadratického Mariánskeho námestia. Dom je orientovaný v strede severo – […]

Banícky dom, Malá okružná, Banská Štiavnica

Banícky dom, Malá okružná, Banská Štiavnica

Obnova baníckeho domu bola iniciovaná akútnym havarijným stavom

Živánska veža

Živánska veža

Dnešné torzo stredovekej strážnej veže, zvanej tiež Turňa, sa nachádza nad kedysi významnou komunikáciou vedúcou malebným údolím riečky Žitavy, vo vzdialenosti […]

Hrad Šariš

Hrad Šariš

Spolu s OZ Rákociho cesta sme konzervovali nárožie donjonu hradu Šariš.

Hrad Hrušov

Hrad Hrušov

V spolupráci s OZ Leustach sme konzervovali v rokoch 2008-2010 vybrané časti hradu. Zároveň sme boli spoluorganizátormi […]

Hrad Gýmeš

Hrad Gýmeš

Na Hrade Gýmeš sme v spolupráci s OZ Leustach realizovali doplnenie časti klenby a prekladu donjonu.

Hrad Šášov

Hrad Šášov

Rekonštrukcia západného okenného otvoru strážnej veže.

Múzeum A. Sládkoviča, Krupina

Obnova múzea A. Sládkoviča v Krupine – projektová dokumentácia. Realizácia v roku 2011. Spolupráca Ing. Arch. Adriana […]

Vinná pivnica, Bratislava – Rusovce

Vinná pivnica, Bratislava – Rusovce

V roku 2010 v Bratislave sme pre súkromnú osobu realizovali výmurovku vinnej pivnice s príslušenstvom (kóje na […]

Renesančná radnica, Skalica

Renesančná radnica, Skalica

V rokoch 2008 – 2009 sme na objekte bývalej renesančnej radnice v Skalici realizovali nsaledujúce práce: stabilizácia statiky […]

Penzión Višnovského 3, Banská Štiavnica

Citlivá obnova meštianskeho domu pre potreby rodinného penziónu – projektová dokumentácia. Realizácia v roku 2008.  

Penzión Cosmopolitan I, Banská Štiavnica

Tento objekt bol postavený ako továrenská budova, koncom 19. storočia. Vyrábala sa v nej obuv. Majiteľom dielne […]

Penzión Cosmopolitan II, Banská Štiavnica

Dom je situovaný na území pamiatkovej rezervácie, v centre historického jadra, v bloku  súvislej radovej zástavby severnej strany ul. […]

Pamätník na vypálenie dediny, Lazy pod Makytou

V roku 2005 sme realizovali práce na pamätníku na Mladoňovskú tragédiu Obci Lazy pod Makytou. Počas prác sme vrátili […]

Starý zámok, Banská Štiavnica

Na výbežku Paradajzu postavili obyvatelia mesta už v 13. storočí kostol P. Márie, okolo ktorého bol cintorín. Kostol […]

Meštiansky dom, Dolná Reslá 2, Banská Štiavnica

Obnova a prestavba meštianskeho domu na penzión a reštauráciu. Realizácia v roku 2003  

Starý zámok, Banská Štiavnica – oltár

Architektúra a dizajn expozície a mobiláru gotického krídlového oltáru na Starom zámku v B. Štiavnici. Realizácia v […]

Námestie sv. Trojice 198, Banská Štiavnica

Projektová dokumentácia obnova meštianskeho domu. Realizácia v roku 1999. Spolupráca Ing. arch. Jozef Voška.