obnova_eu_logo_500px

Posledné správy - júl 2020

Olovený plech? Áno!

Olovený plech? Áno!
Historický štítový strešný múr hospodárskej budovy murári skonsolidovali, chýbajúce časti doplnili. Múr má pôvabné, v mäkkej linke tvarované ukončenie, rovnako ako strecha. Veľa a intenzívne sa diskutovalo s spôsoboch a stavebných detailoch ukončenia múru. Múr je situovaný v problematickej polohe, klimaticky namáhaný. Cieľom bolo zabezpečiť dobrú kondíciu a možnosť údržby múru. Hľadali sa analógie, premýšľalo sa o možných materiálových a technických variantoch. Napokon bolo rozhodnuté, že tehlová murovaná …

Drevo na drevo

Drevo na drevo
Krytina z dreveného štiepaného šindľa bola v našich končinách po stáročia obľúbená, lacná a  spoľahlivá. Naviac je ľahká, zbytočne nezaťažuje staré, často staticky problematické murivá. Akurát jej protipožiarne vlastnosti nie sú práve ideálne.

Krov podľa starej šablóny

Krov podľa starej šablóny
Torzo historickej trojuholníkovej štítovej steny strechy hospodárskej budovy uchovalo zásadné informácie. Indície, ktoré určovali koncept obnovy strechy. Zo zachovaného otlačku pôvodnej konštrukcie krovu bolo zrejmé a nespochybniteľné aký mala strecha tvar, sklon, vyloženie, dokonca aké boli prierezy prvkov krovu.

Odvážny nápad

Odvážny nápad
Renesančná trojpodlažná hospodárska budova na dolnom nádvorí hradu Uhrovec bola ešte v roku 2017 ruinou. Ničivý požiar v roku 1848 spálil všetky drevené prvky budovy. Krov, stropy, pavlač. Významným  prvkom, ktorý sa na budove zachoval, bol kamenný štítový strešný múr. Múr bol dôležitou indíciou, vďaka ktorému bolo možné navrhnúť tvar, sklon zaniknutej strechy.

Perspektívy Hradu Uhrovec

Perspektívy Hradu Uhrovec
Zrúcanina neskorománskeho hradu v Uhrovci je našou srdcovkou. Hrad je ruinou už viac ako 170 rokov. Po požiari v roku 1848 zúfalo chátral. Letecká fotografia zachytáva stav hradu v roku 2009 (autor Peter Chromek). Vďaka iniciatívam aktivistov, ktoré na hrade prebiehajú už od roku 2005, sa podarilo zabezpečiť základnú stabilizáciu a konzerváciu murív tak, aby neohrozovali návštevníkov.

Námetky nesmú chýbať

Námetky nesmú chýbať
Na krov Baumgantnerovho domu už pribúda strešná krytina. Tá najtradičnejšia z tradičných -  z dreveného štiepaného šindľa. Strešné vikiere majú striedme nenápadné formáty a valbové striešky. Námetky – trojuholníkové príložky ku krokvám vikierov nesmú chýbať. Námetky umožňujú, aby línie strešnej krytiny mali mäkké tvarovanie.

Komponenty strešnej krajiny

Komponenty strešnej krajiny
Štiavnická strešná krajina je fenomén. Strecha – piata fasáda domu v prípade Štiavnice nie je prázdnou frázou. Vďaka členitému terénu mesta je divák, chodec, domáci či hosť neustále konfrontovaný s novým a novým pôsobivým strešným zátiším. Akákoľvek strecha v historickom prostredí je dôležitá, jej tvar, strešná krytina, detaily.

Renesančná delikatesa

Renesančná delikatesa
Sieťová klenba v interiéri Baumgantnerovho domu je renesančnou delikatesou. Základom je obyčajná valená klenba. Jednoduchý tvar je dekorovaný suverénnou geometrickou hrou, v ktorej sa križujú a pretínajú plastické omietkové rebrá - hrebienky.

Obnova je dobrodružstvo

Obnova je dobrodružstvo
Je takmer isté, že obnova každého historického domu je adrenalínovým dobrodružstvom. Napriek špecializovaným výskumom a projekčnej príprave opravy, živá práca v teréne prináša prekvapenia. Niekedy aj takéto pozitívne. Prechodový otvor Baumgartnerovho domu museli zamurovávať v expresne rýchlom nasadení!

Nová strecha - nová perspektíva pre starý dom

Nová strecha - nová perspektíva pre starý dom
Obnova Baumgantnerovského domu na Námestí Sv. Trojice prechádza dôležitou etapou. Komplexne sa mení strecha domu. Drevená konštrukcia krovu bola zo začiatku 70.rokov 20.storočia. Jej charakter a kvalita, lepšie povedané nekvalita výstižne ilustrovala dobu vzniku. Lacnota, provizórium.

Portál s optimistickým posolstvom

Portál s optimistickým posolstvom
Ikonickým prvkom fasády domu na konci banskoštiavnického Námestia Sv. Trojice je renesančný kamenný vstupný portál. Samotný portál je jednoduchý, polkruhový. Výnimočným ho robí kamenárska koncepcia výzdoby. Delfíny v Banskej Štiavnici? V renesancii bol delfín obľúbeným námetom.

Serial o Obnove na hrade Uhrovec

Serial o Obnove na hrade Uhrovec
Hospodárska budova Hradu Uhrovec bude v najbližších týždňoch sprístupnená verejnosti. Vydarená obnova je spoluprácou týmu Obnova s.r.o. a Občianskeho združenia Hrad Uhrovec za podpory Ministerstva kultúry SR v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom 1.6. Aby sme uhasili váš smäd po informáciách, pripravujeme krátky seriál. Budeme sa venovať koncepcii obnovy, konzervácii murív a omietok, krov, krytinám, oknám, podlahám a izoláciám, vykurovaniu a iným...

Letná brigáda na pamiatkach 2020

Letná brigáda na pamiatkach 2020
Končíš ročník alebo školu? 🎓 Hľadáš zaujímavú brigádu na leto? 👍 Pokiaľ máš chuť sa naučiť teraz, alebo aj popri štúdiu tradičné remeslá 🤘 neváhaj a pošli nám správu. 💌 Info: job@obnova.eu, 0948 900 229, podrobne tu: Zamestnanie

Kvalitná secesia sa neopozerá

Kvalitná secesia sa neopozerá
Secesná štýlová premena staršieho pravdepodobne barokového domu na pohodlnú vilu, mala striedmy jazyk. Pod vrstvami náterov sa počas obnovy podarilo odhaliť elegantné šablónové stropné dekoratívne maľby.

Staré a nové detaily

Staré a nové detaily
Na secesnej vilke chýbal dôležitý prvok. Vstupné dvere z ulice do verandy. Každý dom je v medzifáze bez obyvateľov zraniteľný. Pôvodné dvere jednoducho zmizli, ktovie kam. Architekt obnovy navrhol novotvar dverí, ktorý tvarovo variuje geometrické námety secesnej výzdoby interiéru a exteriéru. Riešenie členenia dverí je odvážne, ale konzistentne zapadá do koncepcie výzdoby fasády, aj interiéru chodby – verandy. Solídne stolárske …

Pekne od podlahy!

Pekne od podlahy!
Bolo by zbytočné zdôrazňovať, že podlaha je dôležitým elementom interiéru. Dobrá podlaha musí mať výborné funkčné vlastnosti a estetické kvality. Pridanou hodnotou je jednoduchá údržba. Pôvodné podlahy sa vo vilke nezachovali. Tím Obnova https://www.obnova.eu/ spolu s majiteľmi  výber podlahy v secesnom interiéri dlho zvažoval. Napokon sme  v komunikačných priestoroch a hygienickom zázemí vilky osadili cementovú dlažbu. Tradičné geometrické  vzory a …

Portréty Majstrov

Portréty Majstrov
Reprezentatívne priestory interiéru Boženkinej vily ozvláštňujú nástenné maľby z pôvodnej secesnej úpravy. V salóne je pozornosť výzdoby koncentrovaná na strop. Jednoduchému geometrickému konceptu rámovania a dekoratívnych bordúr dominujú štyri portréty v oválnych formátoch. Prekvapením je, že maliarsky kvalitné portréty zachytávajú významné osobnosti, ktoré spája umenie. Ich výber je nanajvýš zaujímavý. Kým na dvoch portrétoch sú známi fenomenálni tvorcovia Michelangelo Buonarroti …

Galéria detailov

Galéria detailov
Na obnovu  originálnych strešných štítov dvorového krídla secesnej vilky sa tešili naši tesári aj so stolárom https://www.obnova.eu/. Dekoratívne riešenie detailov majú ukončenia konštrukčných prvkov krovu, aj obkladové dosky štítu. Všetky detaily sa vzájomne podporujú a spoluvytvárajú elegantné riešenie strechy dvorového krídla vilky. Secesný štýl vedel pracovať s ornamentom! Decentná výzdoba dodávala funkčných prvkom akurátnu dávku romantiky bez toho, aby sa …

V pastelových tónoch

V pastelových tónoch
Zavlhnuté murivá secesne upravenej vilky potrebovali veľa pozornosti, roky ich atakovala vlhkosť. Obnova fasády https://www.obnova.eu/ mohla začať až po dokončení  série opatrení, ktoré sanovali zemnú vlhkosť  a spoľahlivo odvádzali zrážkovú vodu. Dôsledne sa  odstránili nevhodné cementové doplnky, aj novodobé nátery. Chýbajúce časti omietok sa doplnili vápennými omietkami. Pôvodné vrstvy omietok sa spevnili. Napokon sa zrealizoval fasádny náter.

Obnova je cesta

Obnova je cesta
Štiavnická secesná vilka Pod Červenou studňou 14, bola pre pár rokmi v zúboženom stave (viď.foto). Nielenže jej dlhodobo chýbala bežná  údržba, ale to najpodstatnejšie – užívanie. Faktory ako absencia temperovania, vetrania domu, poškodená strecha, dôsledky zavĺhania murív domu,  vyústili  do rýchlej degradácie vilky. Opustený dom v odľahlej časti mesta si všimli aj vandali. Z domu začali ubúdať pôvodné prvky zo …

Bez - údržba má dôsledky

Bez - údržba má dôsledky
Čiernobiela fotografia Mauzólea Rakovských v Rakove zo 70. rokov 20. storočia dokumentuje, že budovu už začína ohrozovať bez - údržbový stav. Chátranie je zjavné na hornej časti fasády veže a na plastických detailoch výzdoby fasády. Poruchy strešnej krytiny a klampiarskej výbavy degradáciu urýchlili. Opravu strechy mauzólea v roku 2009 zabezpečila naša spoločnosť Obnova https://www.obnova.eu/. Bol to dôležitý krok, ktorý zastavil …

Delikatesy neogotickej fasády

Delikatesy neogotickej fasády
Plastická výzdoba neogotickej fasády mauzólea bola zrealizovaná s nesmiernou umelecko - remeselnou precíznosťou, s čistými líniami geometricky presných detailov. Hoci je koncept výzdoby zdanlivo veľmi jednoduchý, na stavbe je množstvo rafinovaných detailov, náročných na realizáciu.  Stavebná spoločnosť architekta Stanislava Zachara, ktorá stavbu realizovala mala bezpochyby kvalitných majstrov. Aktuálne je celá fasáda vrátane viacerých jej detailov v havarijnom stave. Jej obnova …

Stanislav Zachar - staviteľ s rytierskym titulom

Stanislav Zachar - staviteľ s rytierskym titulom
Našu spoločnosť https://www.obnova.eu/nesmierne teší, keď máme príležitosť obnovovať kvalitné, ojedinelé stavby. Napriek tomu, že často sú už v havarijnom stave, ich poctivá, premyslená koncepcia spravidla otvára dobré predpoklady obnovy. Aj Mauzóleum Rakovských je z tejto kategórie. Autorom architektonického konceptu a staviteľom mauzólea /bolo dokončené v roku 1907/ je Stanislav Zachar. Staviteľská stopa Stanislava Zachara /1869 – 1937/rodáka z Valče, …

Adrenalínové momenty obnovy

Adrenalínové momenty obnovy
Oprava strechy  Mauzólea v Rakove roku 2009 bola dôležitým krokom k záchrane pamiatky. Pri oprave krovu bola nevyhnutá precízna práca tesárov. Adrenalínovým zážitkom aj pre skúsených remeselníkov bola obnova vrcholu strechy veže – hrotnice. V odhnitých častiach drevenej konštrukcie si pokojne  vytvorili hniezdo nejaké vtáčatá, v útrobách vežičky sa uhniezdili sršne. Konštrukcia hrotnice po vyprotézovaní  bola oplechovaná, vo vrchole bol …

Erb rodu Rakovských

Erb rodu Rakovských
Dejiny šľachtických rodových erbov siahajú až do stredoveku, do 12. storočia. Dnes máme logá, značky, QR kódy... Progresívne chátranie fasády Mauzólea a Rakove akoby  zázrakom obchádza erb rodu Rakovských. Žiari ako nový priamo nad vstupom do mauzólea. Kamenný plastický reliéf erbového štítu je zdôraznený rastlinným ornamentom a polfigúrou rytiera. RAK priamo na erbe pochopiteľne nesmie chýbať /zaujímavé je, že v …

Portál s optimistickým posolstvom

Portál s optimistickým posolstvom
Ikonickým prvkom fasády domu na konci banskoštiavnického Námestia Sv. Trojice je renesančný kamenný vstupný portál. Samotný portál je jednoduchý, polkruhový. Výnimočným ho robí kamenárska koncepcia výzdoby. Delfíny v Banskej Štiavnici? V renesancii bol delfín obľúbeným námetom. Je symbolom priateľstva, odvahy, harmónie, hravosti, zvedavosti, túžby po objavovaní, premeny. Veľa pozitívnych optimistických atribútov, hoci v čase vzniku portálu v roku 1579 domáci …

Originálne vitráže z hradnej kaplnky

Originálne vitráže z hradnej kaplnky
Vitráže okien kaplnky Oravského hradu majú zaujímavú koncepciu. Základom je plocha z číreho skla, poskladaná zo siete 6 – uhoľníkov. Na neutrálnej výplni dobre vyniknú kruhové maľované renesančné terče vitráže. Motívmi malieb na sklo sú šľachtické rodové erby, alebo erby cirkevných hodnostárov. Unikátnym námetom jedného zo zachovaných terčov je figurálna biblická scéna s motívom Ježišovho ukladania do hrobu. Spoločnosť Obnova …

Aktualizácia certifikácie na základe noriem

Aktualizácia certifikácie na základe noriem
Obnova s.r.o. má zavedený integrovaný systém manažérstva kvality a je auditovaná certifikačnou spoločnosťou SGS na základe noriem: ISO 9001, ISO 14001 a BS OHSAS 45001.

Obnova pôvodných dverí do mauzólea v Rakove

Obnova pôvodných dverí do mauzólea v Rakove
Pôvodné vstupné dvere mauzólea majú nádherne dekoratívne stvárnené kovania. Štýlové, neogotické, vkusné, stále funkčné.

Rakovské mauzólem potrebuje pravidelnú starostlivosť

Rakovské mauzólem potrebuje pravidelnú starostlivosť
Ako každá stavba, aj mazóleum potrebuje pravidelnú starostlivosť, údržbu. Zodpovedného vlastníka. Rakovské mauzólem bolo celé desaťročia počas socializmu v ošemetnej situácii.

Štuková tvár "Boženky"

Štuková tvár "Boženky"
Štýlových, secesne upravených domov v Banskej Štiavnici nie je veľa. Pravdepodobne starší barokový dom premenila kvalitná secesná prestavba na prelome 19. a 20. storočia na komfortnú vilu s prezývkou Boženkin dom. Secesný staviteľ zvolil striedmy elegantný jazyk modernizácie a kvalitne spracované detaily. Ikonickým detailom výzdoby fasády je plastický portrét ženy s kvietkami vo vlasoch, ktorý dekoruje šambrány okenných prekladov. Možno pre tento detail dom získal prezývku Boženka...

Zimné radosti u nás v ateliéri - tesárstvo

Zimné radosti u nás v ateliéri - tesárstvo
Zimné radosti u nás v ateliéri. Aj keď do čerstvého dreva ma tvarovanie ukončení krokiev svoje danosti.

TA3: Štiavnickú pamiatku zachránili, takto vyzerá Piargska brána teraz

TA3: Štiavnickú pamiatku zachránili, takto vyzerá Piargska brána teraz
Deravá strecha, zatečené steny a opadajúca omietka. Takto ešte nedávno vyzerala jedna z najhodnotnejších pamiatok Banskej Štiavnice. Hoci Piargsku bránu zo 16.storočia vlastní Pamiatkový úrad, na jej obnovu nemal peniaze. Dnes to už ale neplatí. Objekt prešiel komplexnou rekonštrukciou a môže sa stať opäť vyhľadávaným miestom pre turistov.

9 naj fotografií z nášho eShopu v roku 2019

9 naj fotografií z nášho eShopu v roku 2019
https://www.instagram.com/lanovefarby/

Nová referencia: Piargska brána

Nová referencia: Piargska brána
Prezrite si našu novú referenciu k Piarskej bráne.
> https://www.obnova.eu/portfolio/piargska-brana-banska-stiavnica/

Najlepšie fotografie z Obnovy - 2019

Najlepšie fotografie z Obnovy - 2019
Pozrite si našich 9 najlepších fotografií, ktoré sme odfotografovali počas našich potuliek v roku 2019. Z kategórie Obnova Life.

PF 2020

PF 2020
Všetko dobré v novom roku 2020 prajú ľudia z Obnovy. PF 2020

Okno na hospodárskej budove hradu Uhrovec

Okno na hospodárskej budove hradu Uhrovec
Okno na hospodárskej budove hradu Uhrovec. Použili sme historizujúce sklo. Okenice sú zvlakové s kovanými pántami.

Historizujúce sklo kúpite unas v eshope na www.lanovefarby.sk

Pripravte si vlastné farby

Pripravte si vlastné farby
Chcete si priptavit vlastne lanove farby pre umenie. Mame pre vas vsetko co potrebujete: pigmenty, trecie bezce, lanovy olej, trecie sklenene dosky ale aj obaly na hotove farby.⠀Viac na www.lanovefarby.sk

Ochutnávka tradičných remesiel 2019 - fotoreportáž

Ochutnávka tradičných remesiel 2019 - fotoreportáž
Centrum stavebného dedičstva – Centrálka v Banskej Štiavnici realizuje tretí ročník akcie s názvom „Ochutnávka tradičných remesiel“, pozrite si pár fotografií: Ochutnávka je spolu financovaná Ministerstvom kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom. PROGRAM: 2019 Ochutnávka remesiel 2019

Ochutnávka tradičných remesiel 2019

Ochutnávka tradičných remesiel 2019
Centrum stavebného dedičstva – Centrálka v Banskej Štiavnici pripravuje tretí ročník akcie s názvom „Ochutnávka tradičných remesiel“, určenú tentokrát nielen pre učiteľov a kariérnych poradcov základných škôl, učiteľov výtvarných odborov základných umeleckých škôl, kariérnych poradcov CPPPaP, ale aj pre starších žiakov základných škôl v sprievode ich rodičov.
Ochutnávka bude zameraná na oboznámenie sa s niekoľkými tradičnými stavebnými remeslami, ktoré sú potrebné pri obnove architektonických pamiatok a v oblasti špecializovanej tzv. ekologickej výstavby: pasiarstvo, stolárstvo, štukatérstvo a štukatérstvo.

Už celé roky sa konštatuje vymieranie tradičných remeselných zručností v rámci celkového poklesu záujmu mladých ľudí o remeselnú prácu, aj keď kvalifikovaní ľudia na pracovnom trhu chýbajú. Pri výbere strednej školy a budúceho povolania majú často rozhodujúce slovo rodičia, popri nich majú veľký vplyv učitelia a kariérni poradcovia. Pomerne ťažko sa však dostávajú k informáciám o možnostiach pracovného uplatnenia v „menšinových“, ale podľa nášho názoru o to zaujímavejších sektoroch stavebníctva.

Na Ochutnávke sa jej účastníci neformálnym spôsobom, pri praktických ukážkach s možnosťou vyskúšať si základné zručnosti a počas komentovaných prehliadok historických stavieb, dozvedia „z prvej ruky“ o význame tradičných stavebných remesiel pre ich ďalšie zachovanie.

Termín konania Ochutnávky je 27. 11. 2019 - 29. 11. 2019, uskutoční sa v Banskej Štiavnici. Veľká časť nákladov na Ochutnávku bude hradená z rozpočtu projektu. Poplatok za podujatie je symbolický 20 €, v cene: ubytovanie, občerstvenie, obedy. Účastníci získajú certifikát o jej absolvovaní.

Prihlášky prosím zasielajte na: kurzy@obnova.eu

Ochutnávka je spolu financovaná Ministerstvom kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom.

PROGRAM: 2019 Ochutnávka remesiel 2019

Kurz: obnova okien a dverí 2019

Kurz: obnova okien a dverí 2019
Pozývame vás na Banskoštiavnický kurz pre remeselníkov, blok: tradičné stolárstvo: obnova okien a dverí. Historické a staré okná bývajú často kvalitnejšie a krajšie ako ich náhrady. V prípade pamiatkového objektu by malo byť ich zachovanie a obnova nevyhnutnosťou.

Ochranná známka pre naše logo a označenie

Ochranná známka pre naše logo a označenie
Úrad priemselného vlastníctva nám dňa 19.9.2019 po predchádzajúcom overovaní, rešerši a prechodnom legislatívnom období zapísal ochrannú známku "Obnova" na základe zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Podrobnosti: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/206-2019 Zoznam zatriedených tovarov a služieb: 16 - Periodiká; periodická a neperiodická tlač a publikácie; časopisy; noviny; tlačoviny; brožúry; tlačivá (formuláre); katalógy; letáky; tlačené publikácie; príručky; knihy; plagáty; kalendáre; prospekty; ročenky; …

HISTOFOTO: Spoločenský život v B. Štiavnici

HISTOFOTO: Spoločenský život v B. Štiavnici
V štvrtok 5. 9. 2019 o 19:00 vás pozývame na tretí ročník projekcie historických fotografií a pohľadníc na tému "Spoločenský život" v B. Štiavnici - Fotonávraty do minulosti Banskej Štiavnice 2019 (HISTOFOTO)

Absolventská prax / stáž v Obnove

Absolventská prax / stáž v Obnove
Ste absolventom školy, alebo hľadáte zaujímavú stáž? Pokiaľ máte chuť sa naučiť v rámci pozície UPSVAR, alebo stáže tradičné remeslá a technologické postupy, prípadne napomôcť pri organizovaní remeselných kurzov, príprave grafických tlačovín alebo byť pri rozbehu StartUp-u https://www.lanovefarby.sk, neváhajte a podľa inštrukcií na tomto odkaze nám pošlite pár základných informácií o sebe. Pozícia pre kancelárske a grafické práce bude vytvorená v B. Štiavnici, remeselné pozície v rámci pamiatok na celom Slovensku.

Maľované terče vo vitrážach Oravského hradu

Maľované terče vo vitrážach Oravského hradu
Pre Oravský hrad sme vytvorili kópie terčíkov z ich vlastných zbierok. V tomto prípade ide o motív kladenia do hrobu. Terče sú osadené v nových vitrážach kaplnky.

Produkty pre včelie úle

Produkty pre včelie úle
Naš produkty v obchode na www.lanovefarby.sk sú mimoriadne vhodné pre ošetrenie úľov a včelínov. Produkty neobsahujú žiadne nežiaduce chemické látky a vychádzajú z tradičných receptúr.

Jarné skúšky našich farieb

Jarné skúšky našich farieb
Popri ich použití si vyrábame vzorkovník. Zľava Železité mínium, Hardeberga modra a Zámocká žltá.

Vitráže v Rakove

Vitráže v Rakove
Už minulý rok sa na podarilo namontovať novú vitráž vychádzajúcu z pôvodnej v mauzóleu v Rakove.

Voľné pracovné pozície v Obnove

Voľné pracovné pozície v Obnove
Hľadáme nové posily: MURÁR / ŠTUKATÉR / TESÁR / STOLÁR / BRIGÁDNIK / VŠEUMELEC Info: https://www.facebook.com/www.obnova.eu/jobs/ a http://www.obnova.eu/info/zamestnanie/, + job@obnova.eu + 0948 900 229

Staro-nový kolega Ivan Hrčka

Staro-nový kolega Ivan Hrčka
Ivan Hrčka spolupracuje s naším týmom už od roku 2013, spolupracovali sme na viacerých projektoch. Pochádza z Likavky, žije v Ružomberku. Vyštudoval Stredná priemyselná školu drevársku v Spišskej Novej Vsi a Vysokú školu výtvarných umení, v odbore architektúra. Od roku 2007 je členom Slovenskej Komory Architektov. Pracoval ako umelecký stolár v Ústredí umeleckých remesiel Bratislava, ako projektant v Ústredí družstevných …

Domy na hradisku Molpír po rokoch

Domy na hradisku Molpír po rokoch
V roku 2017 sme realizovali formou experimentálnej archeológie rekonštrukčnú kópiu dvoch halštátskych obydlí pokrytých trstinou. Všetky remeselné práce boli realizované ručne tradičný náradím a postupmi. Súčasťou prezentácie bol, spolu-návrh a realizácia informačného panelu – modelu. Pozrite si fotografie po dvoch rokoch. Referencia: http://www.obnova.eu/portfolio/hradisko-molpir

Hľadáme posily do nášho tímu

Hľadáme posily do nášho tímu
V súčasnosti hľadáme pre rok 2019 nových kolegov na nasledujúce pozície. Podrobne a aktuálne na: http://www.obnova.eu/info/zamestnanie Vyrába stolárske výrobky prevažne z masívu a preglejky. Výroba, repasácia, a reštaurovanie pre pamiatkové objekty. Stolár Majster ma na starosti aj vedenie dielne a výroby – požadovaná prax – min. 1 rok – vhodná prax na pamiatkových objektoch, – so životopisom požadujeme zaslať aj zoznam …

Vila Lavína a jej okná

Vila Lavína a jej okná
Vila Lavina a jej tulipanove okna. Finisujeme s tymito neskutocne krasnymi oknami secesnej vily. Viac fotografii postupne.

Tradičný lak - Le Tonkinois

Tradičný lak - Le Tonkinois
Lak, ktorým vytvoríte vysoko odolný povrch. Le Tonkinois Vernis je tradičný francúzsky olejový lak na základe tradičnej čínskej receptúry, ktorý poskytuje vynikajúcu a trvalú ochranu dreva a kovu. Referencie už viac ako 100 rokov. Náter sa rozťahuje spolu s drevom pri zmenách teploty a vlhkosti. Poskytuje vynikajúcu ochranu proti opotrebovaniu napríklad na podlahách či exteriérových povrchoch. Tento lak používa francúzske námorníctvo pre všetky svoje lode. Aj s príslušenstvom nájdete v našom obchode www.lanovefarby.sk

Ako ošetriť pochôdzne drevené prvky?

Ako ošetriť pochôdzne drevené prvky?
Blizi sa sezona teras a zahradneho sedenia. Vybornu ochranu dreva terasy v exterieri zabezpecite prostrednictvo nasho Dechtoveho oleja. Zaujimave moze byt aj jeho kolorovanie. V tomto pripade sme do dechtoveho oleja pridali 15% Hastings sedej lanovej farby Ottosson. A co tak pouzit zltu, cervenu, alebo hnedu ci nebodaj ciernu. Experimentujte! Ziskate krasny lazurny efekt s viditelnou farebnou strukturou dreva. Impregnacia zaroven dovoluje drevu dychat. Na ocistenie uz pouzivanych teras doporucujeme Mydlo z lanoveho oleja, alebo sojove mydlo. 

Zostrih z relácie s Ľanovými farbami na TV JOJ

Zostrih z relácie s Ľanovými farbami na TV JOJ
V októbri 2018 sme na TV JOJ v relácii Na chalupe predstavovali aj naše Ľanové farby v epizóde točenej na našej realizácii obnovy secesnej vily Pod červenou studňou 14 v Banskej Štiavnici. Viac na http://www.nachalupe.com, http://www.obnova.eu, http://www.lanovefarby.sk https://www.youtube.com/watch?v=AGQExNxcgEs

Zaujíma vás literatúra z oblasti pamiatok?

Zaujíma vás literatúra z oblasti pamiatok?
Pokiaľ sa zaujímate o knižky ktorých náplňou sú pamiatky a ich obnova prípadne tradičné remeslá, alebo konzervácia hradov, nájdete ich okrem materiálov pre tradičnú obnovu domov v eShop-e: www.lanovefarby.sk Okrem toho mapujeme novinky z tohto obchodu aj v kategórii nášho blogu: http://www.obnova.eu/kategoria/obchod-shop-eshop/

Bielené podlahy - čo použiť?

Bielené podlahy - čo použiť?
Lámali ste si hlavu, ako v Škandinávii dosahujú tak prirodzené bielo tónované drevené podlahy? Máme na to prírodné riešenie bez rozpúšťadiel 2v1. Naše vlastné bieliace mydlo z ľanového oleja je ručne vyrobené zo švédskeho za studena lisovaného ľanového oleja s prídavkom pigmentov oxidu titaničitého. Moríte podlahu na bielo a zároveň ju čistíte.

Albrecht Dürer v Banskej Štiavnici

Albrecht Dürer v Banskej Štiavnici
Za pomoci osvietených majiteľov a dotácie z Ministerstva kultúry SR sa nám podarili zachraňovania unikátne maľby v Boženkinovskej vile v B. Štiavnici. Mali ste ich možnosť vidieť v rámci Dni európskeho kultúrneho dedičstva počas ktorých bol tento dom otvorený. Aktuálne článok o maľbách aj v periodiku Pamiatky a múzea od manželov Borošovcov. Kópia nižšie. Čoskoro zverejníme aj referenciu.

Ľanové lazúry

Ľanové lazúry
Pripravujeme vzorkovniky lanovych lazur. Odtien biela, cierna, plavene drevo, stare drevo, mahagon, dub, pieskovec... Na starom a novom smreku, dube a preglejke.

Čo je nové na krove radnice v B. Štiavnici?

Čo je nové na krove radnice v B. Štiavnici?
Čo je nové na krove radnice v B. Štiavnici? Realizujeme protézy a výmeny krovu.

Preskúmajte náš vylepšený blog

Preskúmajte náš vylepšený blog
Vynovili sme náš blog.

HNEDÁ A ČIERNA | farba

HNEDÁ A ČIERNA | farba
Pri výrobe farieb používame dva čierne pigmenty. Čierny pigment na báze oxidu železa je veľmi stabilný a má vysokú kryciu schopnosť. V minulosti používaná kostná čerň – Bone Black sa vyrába z pálených zvieracích kostí.

Naša tradícia a história

Naša tradícia a história
Druhou januárovou zmenou je pridanie časovej osi, ktorá zobrazuje tradíciu a históriu našej spoločnosti. Graficky a prehľadne so štipkou humoru. Viac tu: http://www.obnova.eu/info/historia/

Fotografie zo zákulisia našej práce

Fotografie zo zákulisia našej práce
Na našej web stránke sme zriadili sekciu kde si môžete pozrieť fotografie zo zákulisia našej práce, prostredníctvom sociálnej siete Instagram. Viac tu: http://www.obnova.eu/info/zakulisie/

Hravá titulka

Hravá titulka
Treťou januárovou zmenou na našom webe je titulka s grafikou od nášho kolegu Iva Herényiho na ktorej sú roztrúsené naše služby. http://www.obnova.eu

Staro-nové referencie - január 2019

Staro-nové referencie - január 2019
Pridali sme nové aj staršie zabudnuté referencie do nášho portfólia (spolu 26):

Najlepšie fotografie z Obnovy - 2018

Najlepšie fotografie z Obnovy - 2018
Pozrite si našich 9 najlepších fotografií, ktoré sme odfotografovali počas našich potuliek. Z kategórie Obnova Life.

Článok o obnove vily v B. Štiavnici v časopise

Článok o obnove vily v B. Štiavnici v časopise
Koncom roka, v čísle 4/2018 periodika Pamiatky a múzeá vyšiel článok o Vavrinovom dome, Boženkinovskéj vile, ktorú sme obnovovali.

eShop: Poľné flaše

eShop: Poľné flaše
Nova vrecková kniha v našom eShope - Poľné flaše.
Knižka je celosvetovo prvou publikáciou venovanou histórii a používaniu poľných fliaš s dôrazom na vojenské poľné fľaše. Obsahuje viac ako 40 opisov a vyobrazení poľných fliaš, podrobné údaje o 25 výrobcoch poľných fliaš a množstvo cenných, zväčša nepublikovaných informácií vrátane základnej terminológie poľných fliaš a ich častí.

Zmestnanie: Stolár a Stolár Majster

Zmestnanie: Stolár a Stolár Majster
Hľadáme nového kolegu - Stolára - Majstra.

9 naj fotografií z nášho eShopu

9 naj fotografií z nášho eShopu
https://www.instagram.com/lanovefarby/

PF 2019 MMXIX

PF 2019 MMXIX
Všetko dobré v roku 2019 MMXIX

Prajeme štastné a farebné vianoce

Prajeme štastné a farebné vianoce

Strecha na hospodárskej budove hradu Uhrovec

Strecha na hospodárskej budove hradu Uhrovec
Strecha na hospodárskej budove hradu Uhrovec je pre tento rok nahrubo ukončená. Dokončujeme v roku 2019. Foto: M. Adámy.

Skladačka krovu na hrade Uhrovec

Skladačka krovu na hrade Uhrovec
Animovaná konštrukcia krovu od Arch. Martina Vargu z OZ Hrad Uhrovec. Viac o tomto krove na: http://www.obnova.eu/tag/uhrovec/

Naše farby v Meste Skansen

Naše farby v Meste Skansen
Altánok v meste Skansen v Štokholme z 18 storočia.

Nová posila nášho ateliéru

Nová posila nášho ateliéru

Krov radnice v Štiavnici

Krov radnice v Štiavnici
Zachraňujeme 230 starý krov radnice s gotickým jadrom v B. Štiavnici.

Ľanové farby: Odtiene na mieru

Ľanové farby: Odtiene na mieru
Pod pojmom špeciálne odtiene označujeme typy náterov alebo farieb, mimo štandardného sortimentu uvedeného v katalógu a na našom webovom obchode.

Katarínka získala Fénixa za obnovu veže

Katarínka získala Fénixa za obnovu veže
Občianske združenie Katarínka získalo jednu z cien v súťaži Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2017 za obnovu veže bývalého Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach na ktoréj sme spolupracovala aj Obnova s.r.o.

Naživo z hradu Uhrovec

Naživo z hradu Uhrovec
Aj napriek krádeží nášho naradia na hrade Uhrovec pokračujeme s OZ Hrad Uhrovec na zastrešení hospodárskej budovy za použitia tradičného tesárstva.

MODRÁ | farba

MODRÁ | farba
Polodrahokam lapis lazuli (prírodný modrý ultramarín) bol dlhé obdobie jediným dostupným zdrojom čisto modrého pigmentu. Bol taký drahý, že sa používal iba v umeleckej tvorbe. Keď na začiatku 19. storočia vyrobili syntetický variant lapis lazuli (syntetický ultramarín), vzrástlo aj používanie modrej farby, predovšetkým pri výrobe tapiet. Na začiatku 19. storočia sa začali vyrábať aj kobaltová modrá a parížska modrá. V 30. …

ZELENÁ | farba

ZELENÁ | farba
Na výrobu zelenej ľanovej farby sa väčšinou používa (zelený) pigment na báze oxidu chrómu (nemýľte si ho s dávnejšie používanými pigmentmi chrómovej zelenej a zinkovej zelenej, ktoré sú toxické). Na výrobu našich odtieňov zelenej lomíme zelený pigment na báze oxidu chrómu s čiernou, umbrou, okrom, žltou na báze oxidu železitého atď. Zelené odtiene je možné miešať s odtieňmi čiernejalebo modrej …

Film z banskoštiavnického kurzu Tesárstvo

Film z banskoštiavnického kurzu Tesárstvo
V roku 2017 sme organizovali tradičný Banskoštiavnický kurz, sympózium a seminár na tému Tesárstvo. Bol organizovaný pre začínajúcich remeselníkov, ktorí chcú získať základy tradičného tesárstva od skúsených tesárov z praxe. Naučili sa ako opracovať guľatinu na hranené rezivo, realizovať tesárske spoje, vrátane pokročilejšieho zazubeného nosníka a zoznámili sa s historickým aj súčasným ručným tesárskym náradím. Získali informácie o tradičných materiáloch a technológiách. Zároveň bol pre skúsených tesárov sympóziom, kde si búdu mohli vymeniť skúsenosti a získať nové informácie od kolegov aj v rámci semináru. V neposlednom rade bol určený pre verejnosť a to vrámci jednodňového semináru s exkurziou a večerným premietaním.

ČERVENÁ | farba

ČERVENÁ | farba
Červené pigmenty, ktoré najviac používame, sú rôzne oxidy železa, burnt terra (pálená terra / hlinka) a červený oker. Keďže sa vo Švédsku tradične používa vápenný náter v odtieni Falu Red (Falu červená), často dostávame otázku, ktorý z našich odtieňov ľanových farieb je mu najpodobnejší. Naša odpoveď je, že 1A-222 Deep Iron Oxide Red (Tmavá červená z oxidu železitého) sa najviac …

Naše produkty na Denkmal 2018

Naše produkty na Denkmal 2018
Naše produkty ĽanovéFarby.sk na veľtrhu Denkmal 2016 od 8. do 10. novembra 2018 v Lipsku, Nemecko. V Hale 2, miesto E02.

Čo sa nám podarilo za posledné roky

Čo sa nám podarilo za posledné roky
Pridali sme 9 nový referencií do nášho portfólia. Niektoré z nich sú úspešne ukončené, iné v procese realizácie.

ŽLTÁ | farba

ŽLTÁ | farba
V našich žltých odtieňoch používame nasledovné pigmenty: rôzne žlté okre, žltú z oxidov železa, niklovo-titánovú žltú a ďalšie anorganické zlúčeniny kovov. V niektorých prípadoch sú v kombinácii s bielou, umbrou a čiernou, aby sa dosiahla správna rovnováha.

BIELA a SVETLOSIVÁ | farba

BIELA a SVETLOSIVÁ | farba
Najväčší dopyt je po rôznych odtieňoch bielej farby a náš štandardný odtieň bielej, titánovo-zinková biela, je súčasťou väčšiny našich farebných odtieňov. Všetky biele a svetlosivé odtiene obsahujú kombináciu pigmentov oxidu titaničitého a oxidu zinočnatého. Tieto dva oxidy sa navzájom dobre dopĺňajú. Oxid titaničitý dodáva farbe výborné krycie vlastnosti a oxid zinočnatý tvrdosť a lesk. Oxid zinočnatý tiež zabezpečuje dobrú ochranu …

Naše farby v "Na chalupe" TV JOJ

Naše farby v "Na chalupe" TV JOJ
Už túto nedeľu na TV JOJ v relácii Na chalupe aj naše Ľanové farby v epizóde točenej na našej realizácii obnovy secesnej vily Pod červenou studňou 14 v Banskej Štiavnici.

V relácii TV JOJ Na chalupe naše Ľanové farby

V relácii TV JOJ Na chalupe naše Ľanové farby
Už túto nedeľu na TV JOJ v relácii Na chalupe aj naše Ľanové farby v epizóde točenej na našej realizácii obnovy secesnej vily Pod červenou studňou 14 v Banskej Štiavnici.

Šindel na "Detašku"

Šindel na "Detašku"
Dokončená obnova krytiny na Detašovanom pracovisku FA STU. 

Stĺpček Michala Hrčku: Pestrá stredozem

Stĺpček Michala Hrčku: Pestrá stredozem
Na strednom Slovensku žijem celý život až na pár dlhších pracovných exkurzií po Európe a zvyšku Slovenska.

HISTOFOTO BS 2018

HISTOFOTO BS 2018
V sobotu sme v našom centre zažili výbornú akciu HISTOFOTO BS 2018 Fotonávraty do minulosti Banskej Štiavnice. Tento ročník na tému Starý Zámok. Akcia sa konala v rámci Dni európskeho kultúrneho dedičstva.

Fotonávraty do minulosti Banskej Štiavnice 2018

Fotonávraty do minulosti Banskej Štiavnice 2018
V sobotu 1. 9. 2018 o 19:00 vás pozývame na druhý ročník projekcie historických fotografií a pohľadníc na tému Starý zámok v B. Štiavnici. Pred premietaním fotografií vás uvedie Ing. arch. Pavel Fabian do historického vývoja komplexu Starého zámku. Podklady pripravia Mgr. Michal Šimkovic a Mgr. Michal Hrčka. Po krátkej prednáške začne premietanie v selekcii Jozefa Čabáka.

Práca pre skladníka

Práca pre skladníka
Hľadáme SKLADNÍKA. Je možná aj iba práca doobeda na čiastočný úväzok. Nutný zmysel pre poriadok a systematický prístup k práci. Multi remeselné zručnosti veľkou výhodou. Práca vhodná aj pre dôchodcu.

Ochutnávka remesiel 2018 - stolárstvo

Ochutnávka remesiel 2018 - stolárstvo
V rámci Ochutnávky remesiel 2018 sme skúšali základe postupy tradičného stolárskeho remesla.
facebook twitter instagram youtube 
MailPoet