Fasády Starého zámku – postup

Práce na fasáde starého zámku postupujú úspešne z dvanástich poschodí nám zostávajú už len štyri. Na záver bude povrch fasád prekrytý vápenným náterom. Farebnosť bude určená na základe spracovaných nálezov z pamiatkového prieskumu KPU B. Bystrica pracovisko Banská Štiavnica. Spracovateľom výskumu bol Mgr. Michal Šimkovic.

_