Narodil sa v Banskej Bystrici, žil v Zvolene a Bratislave a žije v Banskej Štiavnici. Vyštudoval Vysokú Školu Manažmentu v Bratislave. Pracoval v oblasti prípravy projektov obnovy pamiatok a správy majetku. V spoločnosti pracuje ako manažér pre realizácie a back-office manager. Dohovorí sa anglicky (Cambridge Certificate of Proficiency in English) a maďarsky.