Rok 2008, Obnova chrámu bohyne Minerva v historickom parku v Lednických Rovniach.
Park bol vybudovaný podľa anglického vzoru s rôznymi umelými zrúcaninami bášt a vežičiek, doplnených chrámkom bohyne Minervy a inými sochami.

Nadšene ho opisuje vo svojej cestopisnej knihe MALERISCHE REISE AUF DEM WAAGFLUSSE IN UNGARN /Malebná cesta dolu Váhom v Uhorsku/ pán Alojz Mednyanský, ktorý sa niekoľko rokov po smrti grófa Aspremonta, teda asi roku 1824, prechádzal s obdivom po parku: ” Gróf Aspremont premenil Lednické Rovne skvele upraveným parkom neveľkého štýlu na jedno z najkrajších sídiel v Uhorsku. Vkročili sme do nádherného parku a na každom kroku sme sa presvedčili o tom, že dokonalé dielo sa vytvorí len spojením prírody a umenia. Príroda tu poskytuje vrch i dolinu, les i vodu a predovšetkým prekrásny rozhľad na utešený malebný kraj zôkol vôkol na niekoľko míľ. Umelecká zložka prispela budovaním ciest a chodníčkov, jazier a vodopádov, umne porozdeľovala kvety, kríky a besiedky, a všade výstižne zvolila najúčelnejšie miesto pre potechu oka. Kľukaté chodníčky cez temravé háje na pekné lúčky, ku kvitnúcim kríčkom, ktoré svojim množstvom a rozmiestnením príjemne klamú pútnika, lebo si vôbec neuvedomuje dĺžku cesty, ktorú prešiel. Napokon príde k chrámu Minervy na najvyššom kopci parku a tu ho očarí rozhľad, s ktorým sa len ťažko rozlúči.”  Viac…


Práce vykonané na Chráme bohyne Minervy v historickom parku v Lednických rovniach
Všetky práce na objekte boli realizované s ohľadom na zachovanie autenticity pamiatky.

  • Strecha – K celému objektu existuje minimum dokumentačného materiálu. Súčasný tvar strechy je pravdepodobne realizovaný na základe projektu Ing. Arch. J. Babjaka z roku 1994. Tvar strechy sa počas obnovy nezmenil. Existujúca krytina z asfaltových pásov bola nahradená medenou krytinou s cínovanými spojmi,
  • Záklop krovu zospodu – doplnený širokými doskami,
  • Terénne úpravy – Bezprostredné okolie objektu bolo očistené od náletových drevín a terén bol znížený o vrstvu sutiny pochádzajúcej z chrámu,
  • Kamenné prvky – Na začiatku prác boli identifikované kamenné dosky a bola vykonaná ich inventúra a očistenie od zeminy a machu. Následne boli osadené naspäť  do maltového lôžka. Kamenné prvky boli čistené aj od nástreku grafity. Schody do objektu boli rozobraté, ich lôžko domurované a osadené naspäť do pieskového lôžka. Rozlomené prvky neboli lepené ale zložené voľne v maltovom lôžku, pričom spoje boli tmelené vápennou maltou.  
  • Štukové prvky – Štukové prvky boli doplnené na základe existujúcich fragmentov a dokumentácie  Farebnosť štúk bola zistená na základe sondáže počas prác. Štuky boli ťahané z vápenného štuku. Zadná strana objektu bola prekrytá nahrubo strhávanou omietkou s následnou patináciou.
  • Murivo – bolo podľa potreby doplnené v rovnakej štruktúre ako originál.

Klient: Obec Lednické Rovne
Miesto:
 Lednické Rovne
Rok: 2008
Web: www.lednickerovne.sk
Druh: 
Sanácia statiky