V roku 2005 sme realizovali práce na pamätníku na Mladoňovskú tragédiu Obci Lazy pod Makytou. Počas prác sme vrátili pamätníku starú tvár. Pozrite si fotografie.

Mladoňovská tragédia
V nedeľu ráno dňa 29. októbra 1944 prepadli nemecké oddiely osadu Mladoňov, kde boli prechodne ubytovaní partizáni. Partizáni, počtom asi 150 osôb prišli nadránom, okolo 2 hodiny do osady Mladoňov. Požiadali občanov o ubytovanie a jedlo. Boli rozličných národností a nachádzali sa medzi nimi aj ženy. Keď partizáni zaspali, ráno okolo 5 hodiny došli pred mladoňovský most Nemci. Predpokladá sa, že mladoňovský prípad stal sa na základe zrady a zradca musel Nemcov doviesť až do samej osady. Kto bol zradcom sa nevie.

Keď boli partizáni prinútení ustúpiť do hôr, vnikli Nemci do osady, povyháňali ľudí z domov, domy podpálili a mužov postrieľali. Pozostalé ženy a deti sa na hrôzu museli dívať, ako fašistickí vrahovia zabíjajú ich najdrahších. Vypálených bolo 13 chalúp aj s hospodárskymi staviskami.

Klient: Lazy pod Mskytou, OcÚ
Miesto:
Lazy pod Makytou
Rok: 2005
Web: www.lazypodmakytou.sk
Druh: 
Umelecké remeslá a reštaurovanie