Umelá vodná nádrž – „tajch“ Počúvadlo bola vystavaná v r. 1779, ako súčasť uceleného systému hospodárenia so zachytenou zrážkovou vodou pre účely banského využitia. Tajch Počúvadlo sa rozprestiera na ploche 12 ha a je obľúbeným letným ale aj zimným rekreačným strediskom chatárov, turistov, detských táborov a miestom sezónnych kultúrnych podujatí. Zároveň je východiskom na najvyšší kopec Štiavnických vrchov – Sitno. V súčasnosti vedie okolo tajchu z troch strán pohodlná väčšinou spevnená pešia komunikácia. Iba na východnej strane je takmer 500m dlhý úzky pás brehu medzi asfaltovou cestou a vodnou hladinou, kvôli strmému svahu s množstvom stromov takmer nepriechodný. Napriek tomu je tento smer pešími používaný – väčšina návštevníkov si ale zvolí nebezpečnú variantu kráčať pol kilometra po úzkej asfaltovej vozovke v protismere. Hladina vody v tajchu Počúvadlo sa považuje za pomerne stabilnú, najvyššia úroveň je presne daná úrovňou prepadu cez hrádzu, bežné rozmedzie poklesu hladiny je cca 300mm. Voda v tajchu sa považuje za úplne stojacu, bez prúdenia – nehrozia masívne pohyby ľadových krýh. Tajch sa počas roka nevypúšťa, plánované údržby so znížením hladiny prebiehajú raz za desiatky rokov.

Návrh (zameranie, štúdia, projekt pre stavebné povolenie) si kladie za cieľ prepojiť „pláž“ pri Penzióne pri jazere na južnej strane a parkovisko pre návštevníkov na severnej strane, čím sa celá trasa okolo jazera zokruhuje pohodlnejšou pešou komunikáciou.

Klient: OZ Sitnianski ritieri
Miesto:
Banská Štiavnica
Rok: 2016-2018
Druh: Architektúra, projekcia a expertízy

Odborným garantom a hlavným architektom Obnova s.r.o. je Ing. arch. Peter Nižňanský. Projekty obnovy a konzervácie vznikajú v spolupráci organizácií A4+1, Libela s.r.o. a Obnova s.r.o.