Starý Zámok – článok

Na stránkach štiavnického týždenníka, Štiavnický život, bol uverejnený rozhovor o veži starého zámku.

_