Starý zámok – druhý článok

Nový článok o rekonštrukcii barokovej veže starého zámku vyšiel v týchto dňoch v týždenníku Štiavnicky život.

Starý zámok s novou vežou

Autor: Rastislav Marko
Už niekoľko dní sa postupne pred Štiavničanmi, ale aj turistami odhaľuje nový vzhľad vstupnej barokovej veže Starého zámku.
Zlý stav veže, do ktorej zatekalo (čo malo vplyv aj na stav omietky) donútil Slovenské banské múzeum vykonať jej rekonštrukciu. Práce na obnove začali už počas hlavnej turistickej sezóny a dokončené budú v októbri.

http://www.obnova.sk/clanok-1187.html

Viete, ako bude vyzerat veža Starého zámku po rekonštrukcii?

Autor: Rastislav Marko, Stiavnicky zivot 17/2004
Momentálne začína zaverečná fáza prác obnovy veže Starého zámku. O tom, prečo a ako obnova prebiehala sme sa porozprávali s Michalom Hrčkom.
Predstav našim čitateľov seba a svoju prácu.

Vediem si vlastnú firmu, ktorá okrem toho, že pracuje na komplexnej obnove pamiatkových stavieb prevádzkuje internetový denník o pamiatkach, zbierkach a starožitnostiach Obnova.sk /www.obnova.sk/. Okrem toho učím sa SPŠ S. Mikovíniho prax v odbore konzervátorstvo a reštaurátorstvo omietok a štukovej výzdoby. Momentálne pracujem na Starom zámku, kde prebieha obnova barokovej veže.

http://www.obnova.sk/clanok-1188.html

_