Starý zámok – farebnosť

Záverečná farebnosť bola určená na biela lomená okrom a sivá. Na tejto farebnosti budú prezentované slnečné hodiny na južnej fasáde. Súčasťou prác na zámku je aj reštaurátorský zásah:  konzervácia na kamennom erbe na východnej fasáde a konzervácie ciferníkov vežových hodín.

_