Starý zámok – postup

Dnes sme natreli 2/5 fasády Starého zámku v Banskej Štiavnici. Včera a predvčerom sme dokonzervovali ciferníky vežových hodín a začali sme s rekonštrukčnou kópiou slnečných hodín. Zajtra pokračujeme náterom od kordónovej rímsy.

_