obnova_eu_logo_500px

Posledné správy - október 2020

Historická výbava vitrážistu

Historická výbava vitrážistu
Od stredoveku sa vybavenie umelecko - remeselnej dielne vitrážistu veľmi nezmenilo. Charakter tradičného remesla to nevyžadoval. Škála nástrojov je po stáročia rovnaká. Tonda - lektor kurzu obnovy vitráží, ktorý realizovala naša spoločnosť https://www.obnova.eu/ najviac používa nástroje, ktoré zdedil po svojom dedovi.

Sklenené variácie

Sklenené variácie
Lekcie kurzu obnovy vitráží nemohli začať inak ako tematikou skla. Lektor Tonda zo svojej zbierky priniesol fajnové kúsky. Účastníci kurzu mohli analyzovať cenné historické sklo, ale aj pestrofarebné vzorkovníky farebných, dekoratívne štruktúrovaných, pieskovaných, leptaných skiel. Videli sme ukážky skla nielen z excelentných českých sklární, ale aj vzorky originálnych skiel z Nemecka, Talianska, Maroka. Tonda nás erudovane zasvätil aj do aktuálnych …

Renesančný fachman

Renesančný fachman
Jost Amman /1539 – 1591/ bol typický renesančný multitalentovaný tvorca. Grafik, kresliar, ilustrátor, rytec, maliar, prekladateľ, editor a vydavateľ kníh. Pochádzal z nizozemskej šľachtickej rodiny z Brugg. Absolvoval klasické štúdium jazykov a logiky na kolégiu v Zűrichu, prekladal knihy z latinčiny do nemčiny. Jost však svoje naplnenie napokon našiel v umení, umeleckom remesle a v knihárskej brandži.

Farebná sklenená knižnica

Farebná sklenená knižnica
Pred uvedením Kurzu  obnovy a údržby vitráží si náš tím /obnova.eu/ zhromaždil celkom slušnú kolekciu kníh o historických oknách, vitrážach. Svojimi knižnými pokladmi  -  katalógmi, úlovkami z antikvariátov sadu doplnil náš hlavný lektor, Majster vitrážista  Antonín Petr Novotný z Tábora. K papierovým knihám Antoním - alias Tonda pridal aj svoje sklené knižnice, parádne vzorkovníky farebných skiel. Účastníci kurzu si fajnové …

Ocenenie kvalitnej obnovy

Ocenenie kvalitnej obnovy
Prestížne ocenenie poputuje na Oravský hrad. Časopis Pamiatky a múzeá udelil svoju výročnú cenu za rok 2019 v kategórii reštaurovanie  Oblastnému reštaurátorskému ateliéru Levoča, Krajskému pamiatkovému úradu Žilina a Oravskému múzeu P. O. Hviezdoslava za reštaurovanie Thurzovho paláca na Oravskom hrade. Teší nás, že sa naša Obnova na výsledku spolupodieľala.

Funkčná tripartita

Funkčná tripartita
Ak sa v ťažisku tímu, ktorý je sformovaný z „osvieteného“ majiteľa, kreatívneho projektanta a skúseného dodávateľa, ocitne historický dom, proces obnovy má výborné predpoklady dosiahnuť zaujímavý funkčný výsledok.
facebook twitter instagram youtube 
MailPoet