Historická výbava vitrážistu

Od stredoveku sa vybavenie umelecko – remeselnej dielne vitrážistu veľmi nezmenilo. Charakter tradičného remesla to nevyžadoval. Škála nástrojov je po stáročia rovnaká. Tonda – lektor kurzu obnovy vitráží, ktorý realizovala naša spoločnosť https://www.obnova.eu/ najviac používa nástroje, ktoré zdedil po svojom dedovi. Parádne nástroje z Prvej republiky. Unikátne lisy na tvarovanie tenučkých olovených rámov vitráží spolu s doplnkami ukoristil kdesi na burze. Pre účastníkov kurzu bolo vzrušujúce pracovať so starými kvalitnými nástrojmi. Tonda používa hotové polotovary len výnimočne. Pri reštaurovaní cenných vitráží sa im úplne vyhýba. Jediné novodobé vychytávky, ktoré s radosťou uplatňuje, sú súčasné – kvalitnejšie nástroje na rezanie skla.

 

_