obnova_eu_logo_500px

Posledné správy - jún 2021

Pod ochranou pamiatkárov / Seriál o Piargskej bráne

Pod ochranou pamiatkárov / Seriál o Piargskej bráne
Takmer 500-ročná brána ostatné roky chátrala, jej stavebné problémy vyžadovali komplexnejšie riešenie. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, vlastník objektu, pripravil obnovu brány s maximálnym dôrazom na ochranu jej pamiatkových hodnôt. Realizačnému tímu spoločnosti Obnova s.r.o. sa podarilo očistiť, ozdraviť objekt od nevhodných novodobých stavebných zásahov a materiálov na báze cementu. Zrealizovaná sanácia vlhkosti zahŕňala viacero špecializovaných riešení. Opravou prešla strecha, podbránie, …
facebook twitter instagram youtube 
MailPoet