• Dostávajte novinky emailom

  • Po zaregistrovaní Vám budú zasielané novinky z oblasti obnovy, rekonštrukcie, konzervácie a reštaurovania pamiatok. Novinky sú zasielané maximálne 1x za mesiac.