obnova_eu_logo_500px

Posledné správy - júl 2021

Máme dve pamiatkové nominácie na CEZAAR 2021

Máme dve pamiatkové nominácie na CEZAAR 2021
Slovenská komora architektov vyhlásila 20. ročník ocenenia Cena Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2021. V tomto roku sa do úzkeho výberu dostali hneď dve pamiatkové stavby Vila Lavína a Hrad Uhrovec na ktorých návrhu a realizácii sme sa podieľali. Prečítajte si ich príbeh a pozrite si fotografie. Obnova a adaptácia secesnej vily Jakoba Bruchsteinera, Nový Smokovec, …

Jedna z nominácií na CEZAAR - Hrad Uhrovec – obnova hospodárskej budovy

Jedna z nominácií na CEZAAR - Hrad Uhrovec – obnova hospodárskej budovy
29Slovenská komora architektov vyhlásila 20. ročník ocenenia Cena Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2021. V tomto roku sa do úzkeho výberu dostali hneď dve pamiatkové stavby Hrad Uhrovec a Vila Lavína. Prečítajte si ich príbeh a pozrite si fotografie. Komplexná obnova neskororenesančnej hospodárskej budovy hradu Uhrovec, dokončená v lete minulého roku, je výrazným míľnikom v snahe o …

Jedna z nominácií na CEZAAR - Obnova a adaptácia secesnej vily Jakoba Bruchsteinera, Nový Smokovec

Jedna z nominácií na CEZAAR - Obnova a adaptácia secesnej vily Jakoba Bruchsteinera, Nový Smokovec
Slovenská komora architektov vyhlásila 20. ročník ocenenia Cena Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2021. V tomto roku sa do úzkeho výberu dostali hneď dve pamiatkové stavby Vila Lavína a Hrad Uhrovec. Prečítajte si ich príbeh a pozrite si fotografie. Je nutné dodať, že túto stavbu pripravoval a v prvých rokoch viedol náš kolega Miroslav Hrčka, ktorý ju …

Nová kniha z Oravského hradu: Turzov renesančný palác

Nová kniha z Oravského hradu: Turzov renesančný palác
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj získalo spomedzi 151 nominácií v desiatich kategóriách výročnú cenu „Pamiatka roka 2019“ v kategórií Reštaurovanie za reštaurovanie Thurzovho paláca na Oravskom hrade. Múzeum vydalo k tomuto pamiatkovému objektu reprezentatívnu publikáciu. Nahliadnite s nami do je vnútra. Teší nás, že sa naša Obnova s.r.o. na výsledku spolupodieľala. …

Film o hospodárskej budove Hradu Uhrovec - Oživené pamiatky

Film o hospodárskej budove Hradu Uhrovec - Oživené pamiatky
Projekt Oživené pamiatky prináša okrem časti -  Remeselné postupy aj prezentáciu historických objektov. Aj tu máme veľa spoločného. Aktuálny film prezentuje realizáciu obnovy Hospodárskej budovy na hrade Uhrovec. Jedná sa o našu realizáciu, ktorú sme spolu s OZ Hrad Uhrovec ukončili v roku 2019 a sfinalizovali v roku 2020. Autorom a realizátorom projektu Oživené pamiatky je Shape Production s.r.o. generálnym partnerom časti remeselné postupy je spoločnosť Obnova s.r.o. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Film z banskoštiavnického kurzu Vitráže

Film z banskoštiavnického kurzu Vitráže
Obnova s.r.o. spolu so Spoločnosťou pre pamiatky a Centrom stavebného dedičstva – Centralka v roku 2020 už 5. ročník Banskoštiavnického kurzu pre remeselníkov. Téma ročníka je: Údržba a obnova vitráži. Podujatie prierezovo zoznámilo účastníkov kurzu s obnovou historickej vitráže. V súlade s individuálnymi preferenciami účastníkov, mohli počas kurzu rozvíjať svoje zručnosti v zadaní. Počet účastníkov kurzu bol limitovaný na maximálne 8 účastníkov.

Prednášame na minifestivale CITADELA 01 — #ARCHA/architektúry

Prednášame na minifestivale CITADELA 01 — #ARCHA/architektúry
Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica v spolupráci s o.z. Iniciatíva za živé mesto uvádzajú a pozývajú na podujatie CITADELA 01 — #ARCHA/architektúry. Projekt CITADELA je cyklus sobotných podujatí - mini festivalov o fenoménoch histórie, vedy, umenia a každodennosti uvádzaný v kulisách Starého zámku. Počas tematických eventov sa budú medziodborovo neformálne prezentovať a prepájať odborníci, vedci, bádatelia, múzejníci, archivári a umelci. …
facebook twitter instagram youtube 
MailPoet