obnova_eu_logo_500px

Posledné správy - marec 2022

Tabuľové maľby z roku 1545 - Liptovská Anna

Tabuľové maľby z roku 1545 - Liptovská Anna
Osudy vzácnych slohových prvkov mobiliárov sakrálnych stavieb bývajú často kľukaté. Aj TABUĽOVÉ MAĽBY s neskorogotického oltára z kostolíka sv. Anny si prešli ZAUJÍMAVÝMI PERIPETIAMI. Tie zrejme súviseli nielen s konfesnými zmenami vlastníctva kostola (striedanie katolíkov a evanjelikov), ale pochopiteľne aj s požiarom, ktorý koncom 18. storočia kostol zdevastoval. O to významnejší bol náhodný nález cyklu 5 TABUĽOVÝCH MALIEB odložených v …

Hlasovanie za naše realizácie v cene Fénix

Hlasovanie za naše realizácie v cene Fénix
V tohtoročnej súťaži Fénix - Kultúrna pamiatka roka – Cena Nadácie SPP. sa objavili dve naše komplexné realizácie a jedna spolupráca. Komplexná obnova hospodárskej budovy na hrade Uhrovec. K tejto realizácii sme pripravili aj krátky seriál. Pozrite si ho tu: https://www.obnova.eu/tag/serial_uhrovec a všetky články u nás v blogu tu https://www.obnova.eu/tag/hrad-uhrovec/ Komplexná konzervácia a prezentácia zaniknutého stredovekého kostola v Liptovskej Anne. …

Pastofórium / krstiteľnica - Liptovská Anna

Pastofórium / krstiteľnica - Liptovská Anna
Po deviatich rokoch práce na konzervácii ruiny kostola sv. Anny prišla na rad aj obnova zaujímavého KAMENNÉHO ČLÁNKU. Archeológovia (počas výskumu lokality v rokoch 1972 – 1973) monolitický, krížom zdobený prvok zdokumentovali, vyhodnotili a interpretovali ako stredovekú krstiteľnicu. Náš tím po analýze s pamiatkarmi REVIDOVAL TOTO URČENIE. Odborníci sa zhodli, že ide o PASTOFÓRIUM. Bočnú niku, ktorá bola schránkou na …

Štúdia odhalila, že syntetické farby sú najväčším zdrojom mikroplastov v oceáne

Štúdia odhalila, že syntetické farby sú najväčším zdrojom mikroplastov v oceáne
Vôbec prvá globálna štúdia mikroplastov súvisiacich s farbami vo svetovom oceáne odhalila, že každý rok unikajú takmer dva milióny ton, čo je viac ako pri textile, pneumatikách a peletách dohromady. 9. februára, LAUSANNE, Švajčiarsko - Správa, ktorú dnes vydala EA – Environmental Action, švajčiarska vedecká výskumná firma svetovo uznávaných odborníkov zaoberajúcich sa znečistením plastmi, odhaľuje, že farba by mohla byť …

Neskorogotické nadpražie z Liptovskej Anny

Neskorogotické nadpražie z Liptovskej Anny
V ARCHITEKTONICKOM DENNÍKU vývoja prestavieb kostolíka sv. Anny bolo dôležitou etapou PRISTAVANIE SAKRISTIE k severnej stene svätyne (neskorý stredovek). Z prechodového kamenného portála do sakristie za zachoval výtvarne VÝNIMOČNE DEKOROVANÝ PREKLAD (nadpražie). Portál s analogicky koncipovanou výzdobou za zachoval v goticko – renesančnom kaštieli v Parížovciach (dnes súčasť Múzea liptovskej dediny v Pribyline). 🔹 Práve neskorogotický portál ilustruje vysokú kultúru …

Kameň a farebnosť špár. Spojivo? Ako inak: kvalitná vápenná malta

Kameň a farebnosť špár. Spojivo? Ako inak: kvalitná vápenná malta
Na konzerváciu kamenných murív ruiny kostola sv. Anny sme použili výlučne TRADIČNÉ technológie. Nič sme neurýchľovali. Pomaly a dôsledne sme rozobrali uvoľnené časti murív a spojovacie malty. Pôvodný kameň sme precízne roztriedili a opäť použili. Znova a znova sme analyzovali „murovací poriadok“ pôvodných murív. Usilovali sme, aby všetky doplnené časti murív harmonizovali s historickými. Lícovanie aj jadrové hmoty. Charakter a farebnosť špár. Spojivo? Ako inak: kvalitná …

Liptovská krstiteľnica

Liptovská krstiteľnica
KRSTITEĽNICA je jeden z najdôležitejších predmetov kresťanského kostola. Posvätný obrad krstu uvádzal novorodencov do spoločenstva. Už od stredoveku sú krstiteľnice súčasťou interiérov chrámových mobiliárov. Ako vyzeral interiér kostola sv. Anny pred požiarom v roku 1779? Žiaľ, na vytvorenie jasnejšej predstavy zostalo len málo indícií. V tomto kontexte bolo pre nás veľmi významné, že EXISTUJE pôvodná kamenná krstiteľnica z kostola v …

Architekt / Projektant pre pamiatkové objekty

Architekt / Projektant pre pamiatkové objekty
Spolupráca s hlavným architektom pri príprave štúdií, projektov a posudkov najmä z oblasti obnovy pamiatok a historických sídel. Spolupráca na fyzickej realizácii projektov. Príprava podkladov pre úpravy stavieb vo vlastníctve a správe spoločnosti. Vyžadujeme: - zodpovedný prístup - systematickosť - technické myslenie Výhody: stabilné zamestnanie počas celého roka, flexibilný pracovný čas, odmeny za zákazky, koncoročné odmeny, nástupný bonus, bonus odporučenie …

Zvonica kostola v Liptovskej Anne z 20. rokov 20. storočia obnovená v roku 2020

Zvonica kostola v Liptovskej Anne z 20. rokov 20. storočia obnovená v roku 2020
Príčinou, v dôsledku ktorej sa kostol sv. Anny v Litovskej Anne stal ruinou bol POŽIAR. V archívnych prameňoch sa uvádza rok ničivého požiaru 1779. Vyhorel nielen kostol, ale aj priľahlá fara. Spolu s ňou aj cenné cirkevné matriky. Dokumenty uvádzajú, že v roku 1805 BOL KOSTOL DEFINITÍVNE OPUSTENÝ. Časť zachovaného cenného mobiliáru premiestnili do kostola sv. Alžbety v PROSIEKU. Počas …

2011: Zrúcanina kostola Liptovská Anna vyčistená

2011: Zrúcanina kostola Liptovská Anna vyčistená
Lipovská Anna, ruina kostola Sv. Anny. Pokračujeme v RETROSPEKTÍVE obnovy. Anno Domini 2011. Začínajú prvé reálne kroky záchrany. Spolu s Obcou Liptovská Anna za pomoci skautských táborov sme zabezpečili vyčistenie lokality od náletov a buriny. Až vďaka tomu sme mohli spolu so statikom, projektantom a pamiatkarmi diagnostikovať rozsah a charakter erózie murív. Paralelne prebiehalo ZAMERANIE kostolíka a formovala sa metodika obnovy. Pri pohľade na úseky …

Archeológia a Liptovská Anna

Archeológia a Liptovská Anna
V prípravnej etape formovania konceptu obnovy ruiny kostola sv. Anny v Liptovskej Anne boli zásadné nielen precízne terénne obhliadky, ale aj štúdium archívnej dokumentácie. Z hľadiska poznania bola dôležitá SPRÁVA zo zisťovacieho archeologického výskumu, ktorý pod vedením Dr. Štefánie Tóthovej v rokoch 1972 -73 realizoval Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. Vtedajší záujem odborníkov o výskum ruín kostola súvisel s veľkou investičnou akciou budovania vodného diela …
facebook twitter instagram youtube 
Email Marketing Powered by MailPoet