obnova_eu_logo_500px

Posledné správy - máj 2022

Malebná cesta dolu Štiavnicou

Malebná cesta dolu Štiavnicou
Bolo by celkom zbytočné zdôrazňovať, že Banská Štiavnica je malebným historickým mestom. Dozaista je to vďaka komplexnosti zachovania a rozmanitosti jej architektonicko – urbanistických hodnôt. Celkom určite však za NAJMALEBNEJŠÍ vstup do mesta môžeme označiť juhozápadný vstup od Štiavnických Baní popri PIARGSKEJ BRÁNE. Brána, spolu s baštami, cintorínmi, Frauenbergským kostolom, priehľadmi na Nový zámok či Kalváriu spoluvytvárajú výnimočnú harmóniu. Na kultovej pohľadnici …
facebook twitter instagram youtube 
Email Marketing Powered by MailPoet