obnova_eu_logo_500px

Posledné správy - september 2020

Kurz: Údržba a obnova vitráži

Kurz: Údržba a obnova vitráži
Obnova s.r.o. spolu so Spoločnosťou pre pamiatky a Centrom stavebného dedičstva – Centralka organizujú v roku 2020 už 5. ročník Banskoštiavnického kurzu pre remeselníkov. Téma ročníka je: Údržba a obnova vitráži. Podujatie prierezovo zoznámi účastníkov kurzu s obnovou historickej vitráže. V súlade s individuálnymi preferenciami účastníkov, budú môcť počas kurzu rozvíjať svoje zručnosti v zadaní. Počet účastníkov kurzu je limitovaný na maximálne 8 účastníkov. Vybraní účastníci budú oslovení individuálne.

Tatranská Vila Lavína žije

Tatranská Vila Lavína žije
Secesná vila, na ktorej obnove sme sa podieľali, je k dispozícii na ubytovanie. Pozrite si jej novú web stránku: https://www.vilalavina.sk/. Na vile boli požité naše ľanové farby.

Exponovaný strešný štít

Exponovaný strešný štít
Koncept výmeny konštrukcie krovu a krytiny Baumgartnerovho domu v Banskej Štiavnici uplatňuje tradičné prvky tvaroslovia, ktoré sú pre historické prostredie úplne prirodzené.

Ateliérové zátišie

Ateliérové zátišie
Aj takúto futuristickú atmosféru môže mať zákulisie obnovy Piargskej brány. V ateliéri spoločnosti www.obnova.eu naši kolegovia so zaujatím pokračujú na zhotovení tvarových kópií zaujímavých  dekorácií, ktoré boli súčasťou architektonickej koncepcie výrazu strešnej atiky objektu. Originálne prvky sa nepodarilo zachovať. Tvorbe kópií predchádzala podrobná analýza historickej dokumentácie, porovnávanie analógií, konzultácie s odborníkmi a architektom obnovy. Krok po kroku pripravujeme osadenie prvkov – gulí a píniových …

Ako rastie kamenná píniová šiška

Ako rastie kamenná píniová šiška
Dekoratívne šišky a gule na atike Piargskej brány boli osadené na sokloch, ktoré mali elegantné tvarovaný driek. Pôvodné kamenné prvky zdegradovali nielen zvetrávaním, ale k ich havarijnému stavu prispela neodborná obnova realizovaná v 70. rokoch 20. storočia. Miera poškodenia architektonických prvkov bola tak závažná, že bolo nevyhnutné zrealizovať  ich kópie z umelého kameňa. Tvarové riešenie profilovaných podstavcov šišky vychádza zo zachovaných fragmentov prvkov. V prvom …

HISTOFOTO 2020 - Online

HISTOFOTO 2020 - Online
Online premietanie a prednáška na tému ŠTIAVNICKÉ OPEVNENIE na Facebook profile @www.obnova.eu o 19:00
https://www.facebook.com/www.obnova.eu

HISTOFOTO tento rok na Piargskej bráne

HISTOFOTO tento rok na Piargskej bráne
Tri roky sme premietali historické fotografie na schodisku vstupného priestoru Centrum stavebného dedičstva - Centralka tento rok kvôli COVID obmedzeniam presúvame podujatie na hradobný múr Piargskej brány s témou: "Štiavnickej mestské opevnenie". Teším sa na vás!

HISTOFOTO: Štiavnické mestské opevnenie

HISTOFOTO: Štiavnické mestské opevnenie
V piatok 4. 9. 2018 o 19:00 vás pozývame na štvrtý ročník projekcie historických fotografií a pohľadníc, tento rok, na tému Štiavnické mestské opevnenie. Pred premietaním fotografií vám Iveta Chovanová prierezovo odprezentuje vývoj a zachovanosť Štiavnických hradieb. Po krátkej prednáške začne premietanie v selekcii Jozefa Čabáka a Michal Hrčku.
facebook twitter instagram youtube 
MailPoet