Kurz: Údržba a obnova vitráži

Obnova s.r.o. spolu so Spoločnosťou pre pamiatky a Centrom stavebného dedičstva – Centralka organizujú v roku 2020 už 5. ročník Banskoštiavnického kurzu pre remeselníkov. Téma ročníka je: Údržba a obnova vitráži. Podujatie prierezovo zoznámi účastníkov kurzu s obnovou historickej vitráže. V súlade s individuálnymi preferenciami účastníkov, budú môcť počas kurzu rozvíjať svoje zručnosti v zadaní. Počet účastníkov kurzu je limitovaný na maximálne 8 účastníkov. Vybraní účastníci budú oslovení individuálne.

Termín: 5. 10. 2020 – 9. 10. 2020
Miesto: Centrum stavebného dedičstva – Centrálka, Námestie. Sv. Trojice 22, BANSKÁ ŠTIAVNICA
Poplatok za kurz vrátane ubytovania: 100,- € / (zľavy: študenti 50% a 30% + individuálne)
Certifikát: Po skončení kurzu získajú záujemcovia potvrdenie o absolvovaní.
Prihlásenie + info: www.obnova.eu/kurzy

Organizátori:
– Obnova s.r.o.
– Centrum stavebného dedičstva – Centrálka
– Spoločnosť pre pamiatky

Lektori: Antonín P. Novotný, Klára Brožová, Michal Hrčka, Ivetka Chovanová
Organizačné zabezpečenie: Ivetka Chovanová – 0907 076 645, Zora Mlynáriková – 0948 900 229.
Info: www.obnova.eu/kurzy
Občerstvenie:
 Počas dňa je zabezpečené.
Ubytovanie: Zabezpečené – nehradené

Na kurz je nutné priniesť si zo sebou pracovné oblečenie a obuv.

Program:

pondelok 12.10.2020
9.00 – 9.30 príchod účastníkov, prezentácia
9.30 – 9.45 stručná história vitráže /Iveta Chovanová/
9.45 – 10.00 autorská prezentácia, profil tvorby tímu Majstra A.P.Novotného
10.00 – 12.00 obhliadka dielne, základné materiálové skúšky
12.00 – 13.00 obed do vlastnej réžii
13.00 – 16.00 základy technicky vitráže

utorok 13.10.2020
9.00 – 12.00 práca v ateliéri vitráže, základné technik
12.00 – 13. 00 obed do vlastnej réžii
13.00 – 16.00 diagnostika historickej vitráže, základy obnovy a údržby vitráže
16.30 – exkurzia pre účastníkov kurzu a verejnosť: Kostol sv. Kataríny /Iveta
Chovanová

streda 14.10.2020
9.00 – 12.00 práca v ateliéri vitráže, základné techniky
12.00 – 13.00 obed do vlastnej réžii
13.00 – 13.30 prezentácia prípadových štúdií obnovy vitráží /Michal Hrčka/
13.30 – 16.00 práca v ateliéri vitráže, realizácia zadania

štvrtok 15.10.2020
9.00 – 12.00 práca v ateliéri vitráže, realizácia zadania
12.00 – 13. 00 obed do vlastnej réžii
13.00 – 16.00 práca v ateliéri vitráže, praktické zadanie maliarskej techniky skla

piatok 16.10.2020
9.00 – 12.00 práca v ateliéri vitráže, realizácia zadania,
12.00 – 13.00 obed do vlastnej réžii
13.00 – 15.00 finalizácia autorských zadaní
15.00 – zhodnotenie, ukončenie kurzu
15.30 – prezentácia výsledkov kurzu pre verejnosť, komentovaná prehliadka ateliéru
vitráže /Antonín .P. Novotný, Klára Brožová, Michal Hrčka/

Náplň jednotlivých blokov je orientačná, zadania budú prispôsobené individuálnym potrebnám účastníkov.

_