Ako rastie kamenná píniová šiška

Dekoratívne šišky a gule na atike Piargskej brány boli osadené na sokloch, ktoré mali elegantné tvarovaný driek. Pôvodné kamenné prvky zdegradovali nielen zvetrávaním, ale k ich havarijnému stavu prispela neodborná obnova realizovaná v 70. rokoch 20. storočia. Miera poškodenia architektonických prvkov bola tak závažná, že bolo nevyhnutné zrealizovať  ich kópie z umelého kameňa. Tvarové riešenie profilovaných podstavcov šišky vychádza zo zachovaných fragmentov prvkov. V prvom kroku bolo potrebné vytvoriť sádrovú šablónu, z ktorej sa odliala forma. Finálna verzia Etapa materiálových skúšok je vždy napínavá. Výber tej správnej vzorky umelého kameňa je zodpovedný úkon. Posudzujú sa rôzne vlastnosti materiálu: štruktúra, textúra, farebnosť, hmotnosť…. Proces prípravy pokračuje, už čoskoro sa prvky budú kompletizovať a osádzať.

_