Dve nove web-prezentácie

Pracujeme na dvoch web - prezentáciách. Akonáhle budú podpísané…

Zborník pre remeselníkov

Začali sme so zalamovaním zborníku - návodu pre remeselníkov,…