Obnova s.r.o.

poskytuje komplexnú obnovu pamiatok, ktorá obsahuje záchranné práce na zrúcaninách, hradov a zámkov a konzervátorské a reštaurátorské práce na historických fasádach a interiéroch. Realizujeme novú dekoratívnu výzdobu interiérov a fasád: nástenné maľby, sgrafita, vitráže, umelé mramory, mozaiky, štuky a iné. Máme skúsenosti so zabezpečením obnovy starožitností. Interne zabezpečujeme pamiatkový výskum, umelecko-historicky výskum, projekciu, autorský dozor a realizáciu (umelecké remeslá, konzervácia, obnova a reštaurovanie) v jednom ucelenom balíku. Okrem týchto prác realizujeme aj vzdelávanie v odbore a vydavateľskú činnosť. Ako prípravu projektov zabezpečujeme architektonický návrh a kompletnú projekčnú prípravu.

Vízia

Pri našej práci sa držíme firemného hesla „Pamätáme na pamiatky „. Aktívne držíme krok s neustále sa vyvíjajúcimi technológiami a poznatkami o tradičných technikách. Máme na pamäti krehkú hranicu medzi zničením podstaty pamiatky a dobre zakonzervovanou a vyprezentovanou pamiatkou.

História spoločnosti a tradície

Spoločnosť vznikla na základe dlhoročnej tradície prác minimálne troch generácií v odbore stavebníctva. Začiatok stavebnej činnosti sa datuje do 50-tých rokov 20. storočia, kedy bol Jozef Hrčka spolu organizoval chod v bývalom štátnom podniku Stavoindustria. V roku 1979 začal v tejto spoločnosti pracovať syn Miroslav Hrčka, ktorý po revolúcii v roku 1991 založil a viedol stavebnú firmu HMM. Táto sa venovala výstavbe občianskych stavieb a malých priemyselných stavieb, najmä v regióne Turiec a Liptov. Na stavebnú firmu HMM nadviazal jeho syn Michal Hrčka založením spoločnosti Obnova.sk (2003), ktorá sa v roku 2007 transformovala do spoločnosti Obnova s.r.o.

V oblasti vzdelávania a vydavateľstva siaha história firmy do roku 1996, keď Michal Hrčka spolupracoval na internetovom projekte Mozaika. V roku 2000 bol spoluzakladateľom občianskeho združenia Výkričník. V roku 2001 spustil, ako občiansky aktivista na poli pamiatok, zbierok a starožitností, internetový portál Obnova.sk, ktorý bol ocenený v roku 2006 ako najlepšie Audio-Video-Multimediálne dielo na poli informovanosti v oblasti kultúrneho dedičstva.

Pozrite si časovú priamku významných udalostí.

Sídlo a pobočky

Sídlo spoločnosti sa nachádza v Banskej Štiavnici, v historickom skvoste Slovenska zapísanom v zozname svetového dedičstva UNESCO. Kancelárie, ateliéry a obchod na Námestí sv. Trojice 22. Pobočková kancelária spoločnosti sa nachádza v Martine na ulici O. Plachého 47. Podrobnosti nájdete v kontaktoch.

Certifikáty a registrácie

Naše služby a činnosť sú certifikované na základe európskych noriem ISO 14001 (certifikát environmentálneho manažérstva), ISO 9001 (certifikát systému manažérstva kvality) a OHSAS 180001 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci). Sme zapísaní do zoznamu podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie pod registračným číslom: 2017/8-PO-E6094, v Registeri partnerov verejného sektora pod vložkou: 5563 a sme registrovaným dodávateľom XEKS – Elektronický kontraktačný systém – “elektronické trhovisko”.

Členstvo

Obnova s.r.o. je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu OOCR Región Banská Štiavnica, prostredníctvom konateľa člen ArTUR – Architektúra pre trvalo udržatelný rozvoj.

Naši garanti, zamestnanci a spolupracovníci sú členmi organizácii Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská komora architektov, Komora reštaurátorov, ICOMOS Slovakia (International Council on Monuments and Sites), INTBAU – International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism, Spoločnosť pre pamiatky, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť.