Obnova, umelecké remeslá a reštaurovanie

Realizujeme obnovu národných kultúrnych pamiatok a historických objektov. V rámci novej výstavby sa zaoberáme aj atypickými realizáciami.

Architektúra, projekcia a expertízy

Ako prípravu projektov zabezpečujeme architektonický návrh a kompletnú projekčnú prípravu vrátane autorského dozoru pri realizáciách.

Pamiatkový a špecializovaný výskum

V rámci prípravných prác realizujeme všetky druhy výskumov pamiatky a jej materiálovej podstaty.

Hrady, zámky a torzá

Špecializujeme sa na konzerváciu a revitalizáciu autenticky zachovaných historických stavieb.

Sanácia mikrovlným žiarením

Pracujeme s technológiou na ničenie drevokazného hmyzu, húb a iných škodcov za pomoci mikrovlného ožarovania.

Špecializovaný obchod

Otvorili sme obchod s produktami využiteľnými pri obnove pamiatok, ale aj pri udržateľnej výstavbe budov. Nájdete u nás prírodné ľanové farby, farbivá ale aj náradie ktoré vám túto prácu uľahčí.