• 2021

 • 2019

  2019

 • 2018

 • 2017

  ĽanovéFarby.sk

  Zo začiatku (1.5.2016) ako doplnok naších aktivít, dnes už plnohodnotný segment našich služieb, sme vám začali ponúkať overené materiály, náradia a doplnky, ktoré používame pri našej práci a o ktorých vieme, že sú trvácne, zdravé a esteticky na vysokej úrovni.  Naše produkty sú vhodné pre obnovu pamiatok, udržateľnej výstavbe budov ako aj pri novej remeselnej a dizajnérskej práci. Prioritne ponúkame Ľanové farby, ktoré majú výbornú výdatnosť a dlhú trvanlivosť a dajú sa použiť na takmer každý materiál. Okrem farieb rozširujeme ponuku o produkty, ktoré by ste mohli objaviť a už nikdy neopustiť.

  2017

 • 2016

  Ocenenie Via Bona Slovakia

  Nadácia Pontis ocenila firmy, ktoré na Slovensku podnikajú s vyššími zámermi, než je len dosahovanie zisku. Obnova s.r.o. získala ocenenie Via Bona v kategórii Dobrý partner Komunity

 • 2016

  2016

 • 2015

  Centrum stavebného dedičstva - Centrálka

  Všetky naše doterajšie aktivity spolu s presvedčením, že aj komerčný subjekt môže realizovať spoločensky prospešné a nezištné aktivity aj napriek inému nastaveniu spoločnosti, nás viedli k združeniu nášho snaženia. V roku 2015 sme začali v druhej budove banskoštiavnického evanjelického lýcea s prípravou projektu Centrum stavebného dedičstva – Centrálka, ktorý dnes zahŕňa dielňu pre kurzy a semináre, konferenčnú miestnosť, obchod, ateliér, kancelárie a plánujeme inkubátor pre tradičné stavebné remeslá, depozit a výstavný priestor pre prvky historickej architektúry. V spoločnom projekte kde komerčné aktivity podporujú tie neziskové a naopak. Pod jednou strechou sa tak ocitnú všetky projekty z tejto stránky.

 • 2014

  Červotoč.sk

  Poskytujeme novú službu sanácie dreva a iných materiálov mikrovlnou technológiou.

  2014

 • 2011

  Libela Architekti

  Ako nadstavbu na už poskytovanú službu, sme založili ateliér Libela Architekti s pôsobnosťou s architektúrou, projekciou a dizajnom najmä v oblasti pamiatkových objektov a atypických realizácií.

 • 2009

  Sídlo v Štiavnici

  Kedže väčšina našich aktivít bola už takmer desaťročie v B. Štiavnici, presťahovali sme svoje sídlo do Banskej Štiavnice. V Martine zostala iba kancelária.

  2009

 • 2008

  Štiavnicky ateliér

  V Banskej Štiavnici v areáli zaniknutého podniku Pleta sme v našej budove zriadili dielňu umeleckého remesla a reštaurovania starožitností. Budova pôvodne slúžila ako výučbové stredisko pre pletiarky.

 • 2007

  Obnova s.r.o.

  Oficiálny vznik spoločnosti zápisom v obchodnom registri. V rámci spoločnosti od jej založenia garantujú odbornosť Mgr. Michal Hrčka – umelecké remeslá, reštaurovanie a stavebná činnosť / Ing. arch. Peter Nižňanský – architektúra a projekcia / Mgr. Michal Šimkovic – pamiatkový výskum.

  2007

 • 2006

  Ocenenie portálu Obnova.sk

  Michal Hrčka prevzal za portál Obnova.sk ocenenie Ministerstva kultúry SR a Pamiatkového úradu (periodikum Pamiatky a múzeá) v kategórii Film-Video-Audio-Multimediálne dielo.

 • 2006

  Trafika - garáž

  Kúpili sme a nasťahovali sme svoje zázemie do bývalej baníckej trafiky na Dolnej ružovej ulici v Banskej Štiavnici. Kedže trafika slúžila posledné roky ako garáž, stala sa z nás poctivá garážová firma. Zaujímavosťou je, že do tejto budovy nezmestí žiadne súčasné auto.

  2006

 • 2004

  Hrady a zámky

  Spolu so Združením na záchranu Lietavského hradu sme stáli pri oživovaní hradov, zámkov a zrúcanín občianskou spoločnosťou. Kráčame s nimi dodnes.

 • 2004

  2004

 • 2003

  SZČO

  Predchodca dnešnej spoločnosti bola živnosť zakladateľa. Už vtedy obsahovala reštaurovanie a stavebné činnosti.

 • 2001

  Obnova.sk

  Od konca roku 2000 vzniká portál Obnova.sk. Legendárny magazín a križovatka komunity a kultúrnom dedičstve.

  2001

 • 2000

  Výkričník - predchodca ProBono aktivít.

  Občianske združenie Výkričník bolo zoskupenie tvorivých ľudí pracujúcich v oblasti Internetu na prezentácii kultúry, športu, tradícii a prínosných projektov. pre tento účel jeho členovia zriaďovali rôzne web-prezentácie.

 • 1998

  Ateliér v Martine

  Zakladateľ Michal Hrčka prevádzkuje dieľnu pre reštaurovanie nábytku, zbierok a starožitnosti v garáži domu v Martine.

  1998

 • 1996

  Mozaika – On-line magazín

  Zakladajúci členovia pracovali na projekte Mozaika – On-line magazín, ktorý bol mozaikou audio-vizuálnej kultúry, noviniek z internetu a zábavy. Projekt bol jedným z prvých web stránok slovenského internetu, ktorý poskytoval podobný obsah.

 • 1951

  Rodinná tradícia

  Začiatok stavebnej činnosti sa datuje do 50-tých rokov 20. storočia, kedy sa Jozef Hrčka podieľal na riadení v bývalom štátnom podniku Stavoindustria.

  1951