Mgr. Michal Hrčka
konateľ a konzervácia

Ing. arch. Peter Nižňanský
architektúra – hlavný

Mgr. Michal Šimkovic
pamiatkový výskum

Radoslav Mikula
stavbyvedúci

Ing. arch. Pavel Fabian
architekt, konzervácia a vzdelávanie

Ing. arch. Ivetka Chovanová
vzdelávanie a obsah

Zora Mlynáriková
účtovníctvo a fakturácia

Ľubomír Bodžár
majster a konzervátor

Mgr. Juraj KNIEBÜGL
majster stolárskeho ateliéru

Pripojte sa k nám