pf 2006

pf 2006

Prezentácia múzejných zbierok prostredníctvom globálnych sietí

Michal Hrčka bol prednášajúci na seminári „Prezentácia…