Jarné skúšky našich farieb

Popri ich použití si vyrábame vzorkovník. Zľava Železité mínium, Hardeberga modra a Zámocká žltá.

_