Kalvária B. Štiavnica – dalšia zo starších referencií

Pridali dalšiu zo starších referencií: Kalvária Banská
https://www.obnova.eu/portfolio/kalvaria-banska-stiavnica

_