Lietavská konferencia – video

https://www.youtube.com/watch?v=sUXHXZkxa7Y&feature=youtu.be

Dostalo sa k nám video z Lietavskej hradnej konferencie z roku 2014 kde sme aj prednášali.

_