Obnova v týchto dňoch dokončila konzerváciu románsko-goticko-barokového kostola.

_