Začali sa práce na „hradnej kaplnke“ na hrade Fiľakovo

Začali sa práce na „hradnej kaplnke“ na hrade Fiľakovo. Na základe projektu sa počíta s konzerváciou historického muriva kaplnky a vytvorením pódia pre kultúrne aktivity.

_