Seminár: Amis

Zúčastnili sme sa semináru o počítačovom systéme spracovania…