Seminár: Amis

Zúčastnili sme sa semináru o počítačovom systéme spracovania múzejných zbierok: (Slovenské národné múzeum – )