Seminár: Amis

Zúčastnili sme sa semináru o počítačovom systéme spracovania múzejných zbierok: Amis (Slovenské národné múzeum – Martin)

 

 

_