Seminár: Amis

Zúčastnili sa semináru o počítačovom systéme spracovania múzejných zbierok: (Slovenské národné múzeum – )

 

 

_