Spoločnosť pre pamiatky, členstvo

Zakladateľ  Obnova s.r.o. Michal Hrčka bol zakladajúci člen…