Spoločnosť pre pamiatky, členstvo

Zakladateľ  Obnova s.r.o. Michal Hrčka bol zakladajúci člen a predseda združenia Spoločnosť pre pamiatky. Členom a predsedom je doteraz.

Spoločnosť pre pamiatky rozširuje informácie a osvetu v oblasti ochrany a obnovy pamiatok, zbierok, starožitností a tradícií, najmä prostredníctvom internetu, tlačených a iných médií. Taktiež poskytuje poradenskú a vzdelávaciu činnosť. Organizuje podujatia v súlade s cieľom združenia a vyvíja aktivity zamerané na zlepšenie stavu pamiatkových alebo inak historicky cenných objektov alebo ich súborov. Nadobúda a spravuje nehnuteľný a hnuteľný majetok v súlade s cieľom združenia.

Toto združenie združuje redaktorov portálu Obnova.sk

Info: http://www.spolocnost.obnova.sk

_