Ukážky technológie horúcej malty

Na medzinárodnom seminári Conserve the Beauty of European Monuments…

Projekt Stavbár – Pamiatkar

Začali sme participovať v rámci konzultácií na projekte…

Conserve the Beauty of European Monuments for Future Generations

V rámci Medzinárodného workshopu: Conserve the Beauty of European…