Objekt “kaplnky” – Fiľakovo

Začali sme s realizáciou pódia v objekte "kaplnky" na hrade…