Objekt „kaplnky“ – Fiľakovo

Začali s realizáciou pódia v objekte „kaplnky“ na hrade Fiľakovo

_