Po polročnej odstávke sme opäť spustili portál Obnova.sk

Po polročnej odstávke sme opäť spustili portál Obnova.sk,…

Spustili sme stránku www.pamiatky.sk

Skoro ráno sme spustili po ročnej príprave internetovú prezentáciu…