Spustili sme stránku www.pamiatky.sk

Skoro ráno spustili po ročnej príprave internetovú prezentáciu Pamiatkového úradu Slovenskej Republiky nachádzajúcu sa na našich serveroch. prezentácie: www..sk.

_