A. Kmeťa 5 a Akademická 1 v B. Štiavnici

Ukončili sme práce na obnove okien a stabilizácii krovu v…