A. Kmeťa 5 a Akademická 1 v B. Štiavnici

Ukončili sme práce na obnove okien a stabilizácii krovu v pamiatkovom objekte na ulici A. Kmeťa 5 a začali sme rekonštrukčné práce na historických oknách objektu na ulici Akademická 1.

_