Počiatky pamiatkovej ochrany hradných zrúcanín

Michal Hrčka, odborný garant spoločnosti, prednášal na medzinárodnom…