Počiatky pamiatkovej ochrany hradných zrúcanín

Michal Hrčka, odborný garant spoločnosti, prednášal na medzinárodnom seminári Počiatky pamiatkovej ochrany hradných zrúcanín, ktorý sa konal v dňoch 7.- 8. 11. v Nitre. Organizátor, Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja – LEUSTACH, na druhý deň seminára zorganizoval exkurziu na Hrušov a .

_