Ruiny pomáhajú zachraňovať aj skauti

Majú pred sebou ešte veľa práce O finančnú podporu na zachovanie…

V B. Štiavnici šetrnne opravujeme krov

Fotodokumentácia: https://www.facebook.com/media/set/?set=…